• גודל פונט
 • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת גני ילדים

מנהלת: מיטל בן דור
טל': 08-9306004
פקס: 08-9306019

כתובת: תל חי 29, נס ציונה

קבלת קהל  בתיאום מראש בלבד

בשל מגבלות הקורונה, מענה אישי יינתן בפגישה טלפונית/זום

צור קשר

מדיניות השיבוץ בגני הילדים

שיבוץ הילדים יעשה בהתאם לאזורי הרישום שנקבעו בעיר ולפי כתובת המגורים של הילד.
השיבוץ לפי אזורים יוצר מסלול עבור הילד עד להגעתו לבית הספר היסודי.

 

הקריטריונים לשיבוץ:

 • ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית. ילד שירשם לאחר תקופה זו לא יובטח מקומו בגן
 • עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה
 • זרם חינוכי - על פי בחירת ההורים (ממלכתי/ ממלכתי דתי/ מוכר שאינו רשמי)
 • גן המשך- ילדים הממשיכים באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה
 • גיל הילדים- בהתאם לתאריך הלידה בכפוף לאזור הרישום
 • אזור מגורים- גן באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת זהות/ חוזה רכישת דירה/ חוזה שכירות
 • איזון מגדרי – יצירת איזון של הגן (בנים, בנות)
 • איזון בגנים דו- גילאים – יצירת איזון בין השנתונים
 • אחים בגנים עירוניים סמוכים- איחוד אחים
 • שיקולים חינוכיים פסיכולוגיים, חברתיים וסיבות רפואיות חריגות של המעגל המשפחתי הקרוב (ילד/ הורה/ אחים) בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים

לתשומת לבכם

 • ילדים שנולדו בשנתון 2016 , ישובצו לגן חובה או גן טרום חובה בהתאם לתאריך הלידה שלהם בסדר יורד מהמבוגרים עד לצעירים.
 • חלוקת הילדים לגנים באזור תעשה על ידי הרשות בהתאם לקריטריונים המופיעים לעיל.
 • פתיחת גן מותנית במספר נרשמים ובאישור משרד החינוך.
 • השיבוץ וההרכב הגילאי בגן יקבע בהתאם לאמות מידה הנהוגות ברשות לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות.
 • יתכנו שינויים באיוש צוות הגן.
 • שיבוץ הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחת משרד החינוך.
 • יתכנו שינויים במיקום הגן ובשנתון גילאי הילדים בשנת הלימודים תשפ"א.
 • שיבוץ הילדים לגן נקבע ע"י הרשות.

הודעה בדבר השיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט של העירייה במהלך חודש יוני 2020.
טבלת חלוקת הרחובות בהתאם לאזורי הרישום מופיעה באתר האינטרנט של העירייה.

עבור לתוכן העמוד