• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת גני ילדים

מנהלת: מיטל בן דור
טל': 08-9306004
פקס: 08-9306019

כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: יום ד' 16:00-19:00

קבלת קהל מנהלת המחלקה : בתיאום מראש בלבד

צור קשר

מדיניות השיבוץ בגני הילדים

מדיניות השיבוץ בגני הילדים

שיבוץ הילדים יעשה בהתאם לאזורי הרישום שנקבעו בעיר ולפי כתובת המגורים של הילד. השיבוץ לפי אזורים יוצר מסלול עבור הילד עד להגעתו לבית הספר היסודי.

הקריטריונים לשיבוץ
1. ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית. ילד שירשם לאחר תקופה זו לא יובטח מקומו בגן הסמוך למקום מגוריו!
2. עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה
3. זרם חינוכי - על פי בחירת ההורים (ממלכתי / ממלכתי דתי / מוכר שאינו רשמי)
4. גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה.
5. גיל הילדים – בהתאם לתאריך הלידה בכפוף לאזור הרישום
6. אזור מגורים – גן באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת זהות / חוזה רכישת דירה / חוזה שכירות
7. איזון מגדרי -  יצירת איזון של הגן (בנים, בנות).
8. איזון בגנים דו-גילאיים  - יצירת איזון בין השנתונים.
9. אחים בגנים עירוניים סמוכים – איחוד אחים
10. שיקולים חינוכיים – פסיכולוגיים וחברתיים.

לתשומת לבכם!

ילדים שנולדו בשנתון 2015, ישובצו לגן חובה או גן טרום חובה בהתאם לתאריך הלידה שלהם.
חלוקת הילדים לגנים באזור תעשה על ידי הרשות בהתאם לקריטריונים המופיעים לעיל
פתיחת גן מותנית במספר נרשמים ובאישור משרד החינוך.
השיבוץ וההרכב הגילאי בגן יקבע בהתאם לאמות מידה הנהוגות ברשות לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות.
יתכנו שינויים באיוש צוות הגן.
שיבוצי הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחות משרד החינוך
יתכנו שינויים במיקום הגן ובשנתון גילאי הילדים בשנת הלימודים תש"פ

 

הודעה בדבר השיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט החל מחודש יוני 2019.

 

הגשת ערר

ניתן להגיש ערר לאחר קבלת השיבוץ ע"י מילוי טופס מקוון דרך אתר האינטרנט העירוני באתר השיבוצים.

מועד הגשת הערר - לא יאוחר מ- 10 ימים לאחר שליחת תשובת השיבוץ. המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ.

בקשה לשינוי שיבוץ במהלך שנת הלימודים - מאחרי החגים בלבד. יש להגיש בקשה מנומקת בכתב לכתובת: edu-ganim@nzc.org.il והבקשה תידון על ידי ועדה מיוחדת של מחלקת גני הילדים, מפקחת גני הילדים של משרד החינוך, שירות פסיכולוגי, מנהלת הגן והורי הילד/ה.

 

עודכן: דצמבר 2018

 

עבור לתוכן העמוד