• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הדו"ח השנתי על שנת 2016 עפ"י חוק חופש המידע

להלן הדו"ח במסגרת יישום חוק חופש המידע לפי נושאים:

 

אם נדרשות לך התאמות נגישות אנא פני/ה למנהלת אתר האינטרנט באמצעות הטופס הזה

או בטלפון: 08-9383803

 

מבנה הרשות

שמות בעלי תפקידים ברשות
תיאור תחומי האחריות של הרשות
דרכי ההתקשרות עם הרשות, הממונה על חופש המידע, הממונה על פניות הציבור
סיכום עיקרי פעילות הרשות בשנת 2016
עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2017
תקציב הרשות בשנת 2016
הוצאותיה של הרשות בשנת 2015
תקציב הרשות לשנת 2017
חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2016
המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות
תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע
הקרנות והמילגות שבמימון הרשות
תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנת 2016
 דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לשנת 2016
עבור לתוכן העמוד