• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועדת מכרזים

מכרז פומבי מס' 39/18

להפעלת צהרון במסגרת תכנית "ניצנים" בבתי הספר בנס-ציונה

מכרז פומבי מס' 35/18

למתן שירותי ייעוץ בתחום חדשנות וטכנולוגיה לאגף החינוך, בנס-ציונה

מכרז 37/18

לביצוע הפעלות בקייטנות בגני הילדים בנס-ציונה

מכרז 13/18

לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס-ציונה

מכרז פומבי מס' 20/18

למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה

מכרז פומבי 19/18

מכרז פומבי מס' 19/18 - למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 32/18

לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית נס ציונה

מכרז פומבי מס' 18/18

למתן שירותי פיקוח, ייעוץ ובקרה לעבודות גינון בעיר -נס ציונה

מכרז פומבי מס' 28/18

לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס - במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה

מכרז פומבי 29/18

לביצוע עבודות ריצוף ובניה במבנים עירוניים ברחבי - העיר נס ציונה

מכרז פומבי 20/18

למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה

מכרז פומבי 80/17

מכרז פומבי מס' 80/17 לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

מכרז פומבי 76/17

למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים בבניה רוויה במתחם תכנית נס/121 א', בנס-ציונה

מכרז פומבי 82/17

למתן שירותי בקרת הוצאות החשמל והמים של עיריית נס-ציונה

ספק יחיד הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מיזם משותף עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה)

ספק יחיד הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מיזם משותף עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה)

הודעה על כוונת התקשרות ממכרז ספק יחיד עם חברת "אתוס ניהול -בע"מ", למתן שירותי בניית קבוצות מנהיגות יישובית

הודעה על כוונת התקשרות ממכרז ספק יחיד עם חברת "אתוס ניהול -בע"מ", למתן שירותי בניית קבוצות מנהיגות יישובית

ספק יחיד פטור ממכרז ספק יחיד עם קרן גרינספון ישראל לתכנית "ספריית פיג'מה"

ספק יחיד פטור ממכרז ספק יחיד עם קרן גרינספון ישראל לתכנית "ספריית פיג'מה"

מכרז פומבי מס' 25/17

לאספקת שירותי הדרכה, תמיכה וייעוץ חשבונאי, מנהלי ופיננסי למוסדות חינוך

מכרז 77/17

הפעלת מרפאת שיניים קהילתית "מרפאת השן"

מכרז פומבי מס' 61/17

לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בבית הספר "בן צבי"
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד