• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועדת מכרזים

מכרז פומבי מס' 61/17

לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בבית הספר "בן צבי"

מכרז פומבי מס' 44/17

אחזקה, ניהול, אספקה והתקנה של מערכות השקיה ובקרת השקיה, עבור עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/17 מש 5/17

לביצוע המשך סלילת "שדרות העמק" ל"דרך רבין", בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 28/17

למתן שירותי ניהול וגביית דוחות, אספקה, התקנה ותחזוקה של מדחנים ומצלמות נייחות וניידות, עבור עיריית נס ציונה

מכרז פומבי מס' 45/17

לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בבית הספר "בן צבי", בנס ציונה

מכרז פומבי 37/17

לביצוע עבודות תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בעיר נס ציונה

מכרז פומבי מס' 34/17

להפעלה, שימוש ותחזוקה של מגרש חניה בגוש - 3850 , חלק מחלקות 230 ו- 20 בנס ציונה, בימים ובשעות הקבועים במכרז

מכרז פומבי מס' 27/17

לתכנון וביצוע קירוי למגרש ספורט בבית הספר "בן צבי" בנס ציונה

מכרז פומבי 24/17

למתן שירותי מדידת קרקעות, מבנים ודירות ובחינת השימוש בהם

ישיבת הועדה לקבלת הצעות הצ / 17 / 4

הצ/ 4/17 התקשרות למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ואחזקת מדחני חניה - ומתקנים לגביית דמי חניה בחניונים עירוניים תחומים

ישיבת הוועדה לקבלת הצעות

לתפקיד רכז/ת אינטייק במרכז לגישור ולהידברות בקהילה, נס-ציונה מתאריך 02/04/17

מכרז פומבי מספר 31/17 מש 4/17

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס/128 שלב א' בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 20/17

לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה

מכרז פומבי מס' 10/17

לאספקת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 15/17

לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול שירותי הרווחה, עבור - עיריית נס ציונה

מכרז פומבי מס' 5/17

למתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון - הפיקוח על העבודה התשי"ד- 1954 ותקנותיו לעיריית נס ציונה
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד