• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועדת מכרזים

מכרז פומבי מס' 24/18

לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול שכר, משאבי אנוש, נוכחות ובקרת -מעסיקים על הפרשות העובד והמעביד עבור עיריית נס ציונה

הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מס' ס.י. 1/18

הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד עם עמותת מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר) להפעלת תכנית "שביט" למצוינות מדעית

מכרז פומבי מס' 5/18 מש 4/2018 דו שלבי

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפארק המדע הצפוני נס/144, נס/145, בנס-ציונה

מכרז פומבי מס' 52/18

להפעלת חוגי תנועה במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני הילדים בנס-ציונה לשנת הלימודים תשע"ט

מכרז פומבי מס' 46/18

להפעלת חוגים במרכז מיכאל למצוינות מדעית בנס-ציונה

מכרז פומבי מס' 39/18

להפעלת צהרון במסגרת תכנית "ניצנים" בבתי הספר בנס-ציונה

מכרז פומבי מס' 35/18

למתן שירותי ייעוץ בתחום חדשנות וטכנולוגיה לאגף החינוך, בנס-ציונה

מכרז 37/18

לביצוע הפעלות בקייטנות בגני הילדים בנס-ציונה

מכרז 13/18

לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס-ציונה

מכרז פומבי מס' 20/18

למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה

מכרז פומבי 19/18

מכרז פומבי מס' 19/18 - למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 32/18

לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית נס ציונה

מכרז פומבי מס' 18/18

למתן שירותי פיקוח, ייעוץ ובקרה לעבודות גינון בעיר -נס ציונה

מכרז פומבי מס' 28/18

לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס - במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה

מכרז פומבי 29/18

לביצוע עבודות ריצוף ובניה במבנים עירוניים ברחבי - העיר נס ציונה

מכרז פומבי 20/18

למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה

מכרז פומבי 80/17

מכרז פומבי מס' 80/17 לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה

מכרז פומבי 76/17

למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים בבניה רוויה במתחם תכנית נס/121 א', בנס-ציונה

מכרז פומבי 82/17

למתן שירותי בקרת הוצאות החשמל והמים של עיריית נס-ציונה

ספק יחיד הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מיזם משותף עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה)

ספק יחיד הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מיזם משותף עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה)
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד