• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועדת מכרזים

מכרז פומבי 76/17

למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים בבניה רוויה במתחם תכנית נס/121 א', בנס-ציונה

מכרז פומבי 82/17

למתן שירותי בקרת הוצאות החשמל והמים של עיריית נס-ציונה

ספק יחיד הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מיזם משותף עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה)

ספק יחיד הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מיזם משותף עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה)

הודעה על כוונת התקשרות ממכרז ספק יחיד עם חברת "אתוס ניהול -בע"מ", למתן שירותי בניית קבוצות מנהיגות יישובית

הודעה על כוונת התקשרות ממכרז ספק יחיד עם חברת "אתוס ניהול -בע"מ", למתן שירותי בניית קבוצות מנהיגות יישובית

ספק יחיד פטור ממכרז ספק יחיד עם קרן גרינספון ישראל לתכנית "ספריית פיג'מה"

ספק יחיד פטור ממכרז ספק יחיד עם קרן גרינספון ישראל לתכנית "ספריית פיג'מה"

מכרז פומבי מס' 25/17

לאספקת שירותי הדרכה, תמיכה וייעוץ חשבונאי, מנהלי ופיננסי למוסדות חינוך

מכרז 77/17

הפעלת מרפאת שיניים קהילתית "מרפאת השן"

מכרז פומבי מס' 61/17

לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בבית הספר "בן צבי"

מכרז פומבי מס' 44/17

אחזקה, ניהול, אספקה והתקנה של מערכות השקיה ובקרת השקיה, עבור עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/17 מש 5/17

לביצוע המשך סלילת "שדרות העמק" ל"דרך רבין", בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 28/17

למתן שירותי ניהול וגביית דוחות, אספקה, התקנה ותחזוקה של מדחנים ומצלמות נייחות וניידות, עבור עיריית נס ציונה

מכרז פומבי מס' 45/17

לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בבית הספר "בן צבי", בנס ציונה

מכרז פומבי 37/17

לביצוע עבודות תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בעיר נס ציונה

מכרז פומבי מס' 34/17

להפעלה, שימוש ותחזוקה של מגרש חניה בגוש - 3850 , חלק מחלקות 230 ו- 20 בנס ציונה, בימים ובשעות הקבועים במכרז

מכרז פומבי מס' 27/17

לתכנון וביצוע קירוי למגרש ספורט בבית הספר "בן צבי" בנס ציונה

מכרז פומבי 24/17

למתן שירותי מדידת קרקעות, מבנים ודירות ובחינת השימוש בהם

ישיבת הועדה לקבלת הצעות הצ / 17 / 4

הצ/ 4/17 התקשרות למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ואחזקת מדחני חניה - ומתקנים לגביית דמי חניה בחניונים עירוניים תחומים

ישיבת הוועדה לקבלת הצעות

לתפקיד רכז/ת אינטייק במרכז לגישור ולהידברות בקהילה, נס-ציונה מתאריך 02/04/17

מכרז פומבי מספר 31/17 מש 4/17

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס/128 שלב א' בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 20/17

לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד