• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרז פומבי מס' 54/19 לטיפול בפסולת למיחזור משטח השיפוט של עיריית נס-ציונה

  פרוטוקול ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 18 בדצמבר 2019
עבור לתוכן העמוד