• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרז פומבי מס' 59/19 למתן שירותי תחזוקה למערך מצלמות האבטחה, מערכות הבקרה שלהן וציודי התקשורת מחברים ביניהם עבור עיריית נס-ציונה

  פרוטוקול ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 29 בינואר 2020
עבור לתוכן העמוד