• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועדת מכרזים

מכרז פומבי מס' 54/19 לטיפול בפסולת למיחזור משטח השיפוט של עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 7/20 להפעלת קייטנות קיץ וצהרונים בגני הילדים בנס-ציונה-החלטה

מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט וכושר בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 59/19 למתן שירותי תחזוקה למערך מצלמות האבטחה, מערכות הבקרה שלהן וציודי התקשורת מחברים ביניהם עבור עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 3/20 לאספקת שירותי אבחון פסיכו-דידקטיים עבור עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 56/19 לביצוע עבודות שיפוצים והתאמות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 4/20 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני הצללה בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 50/19 לביצוע עבודות שיפוצים והתאמות בינוי ופיתוח בהיקפים קטנים במבני ציבור וחינוך בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 11/19 לריכוז והפעלת שירותים ותכניות לאזרחים וותיקים בעיר נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 12/19 לאספקת שירותי גניזה עבור עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי מס' 53/19 למתן שירותי ביטוח

מכרז פומבי מס' 62/18 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול מערכות פיננסיות, רכש ולוגיסטיקה, מערכות חינוך עירוניות ומערכות נלוות עבור עיריית נס- ציונה

ספק יחיד ומיזם משותף עם קרן גרינספון ישראל (חל"צ) להפעלת ספריית פיג'מות- החלטה

3/10/2019

ספק יחיד להתקשרות עם מכון דוידסון לחינוך מדעי-מיזם משותף - החלטה

23/07/2019

ספק יחיד להתקשרות עם עמותת תעשיידע - החלטה

1/08/2019

מכרז פומבי 2-18 החלטה בנושא שרותי תכנון וייעוץ בתחום הניקוז

מכרז פומבי 2-18 החלטה בנושא שרותי תכנון וייעוץ בתחום הניקוז

מכרז פומבי 2-18 החלטה בנושא שירותי תכנון וייעוץ אדריכלות מבנה

מכרז פומבי 2-18 החלטה בנושא שירותי תכנון וייעוץ אדריכלות מבנה שלבים א-ג

מכרז פומבי 2-18 החלטה בנושאי כבישים מדידות מקרקעין וייעוץ למכרזים

מכרז פומבי 2-18 החלטה בנושאי כבישים מדידות מקרקעין וייעוץ למכרזים מיום 14.4.19

מכרז פומבי 2/18 בנושא ניקוז וביטול קבוצות שירות בנושאים אינסטלציה ואדריכלות נוף מיום 31.3.19

מכרז 2/18 - החלטה בנושא ניקוז
החלטה על ביטול שתי קבוצות שירות בנושאים אינסטלציה ואדריכלות נוף

מכרז פומבי מס' 52/19 לביצוע שלב ג' בבית הספר קריית החינוך השש שנתי "פארק המדע" בנס ציונה

עבור לתוכן העמוד