• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הצעות מחיר

הזמנה להציע הצעות להפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני ילדים בנס ציונה

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "הזמנה להציע הצעות הפעלת חוגי תל"ן". את המעטפה יש להכניס לתיבת הצעות מחיר במשרדי העירייה בחדר 303, קומה ב', ברחוב הבנים 9, נס ציונה עד ליום 27.8.19 בשעה 11:00.
15/08/2019

הזמנה להציע הצעות להפעלת חוגים תומכי התפתחות לילדים ולנוער במתל מרכז עירוני התפתחותי לילד לנוער ולמשפחה בנס ציונה

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "הזמנה להציע הצעות הפעלת חוגים מתל". את המעטפה יש להכניס לתיבת הצעות מחיר במשרדי העירייה בחדר 303 , קומה ב', ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - - 14.8.19 בשעה 11:00 .
29/07/2019

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לתכנית צמיחה דמוגרפית והכנת פרוגרמה עירונית מפורטת למבני ציבור וחינוך ולהתווית סט תקנים עירוני לצורכי הציבור השונים עבור עיריית נס ציונה

מועד ההגשה הוארך עד ליום רביעי 3.4.19 בשעה 12:00.
את ההצעה, יחד עם כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים ע"י המציע, יש להגיש בעותק מודפס ובעותק סרוק ב - DOK , ולהכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "הזמנה להציע הצעות תוכנית צמיחה – דמוגרפית". את המעטפה יש להכניס לתיבת הצעות המחיר, בלשכת ראש העיר, קומה ב', ברחוב הבנים 9 , נס ציונה.

הארכה - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום המדיה הדיגיטלית לעיריית נס ציונה

המועד האחרון להגשה הוארך - את ההצעות, יחד עם כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "הזמנה להציע הצעות ייעוץ מדיה דיגיטלית". את המעטפה יש להכניס לתיבת הצעות המחיר בלשכת ראש העיר, קומה ב', ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 21.3.19 בשעה 11:00 .

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי גיבוש וליווי לביצוע תכנית עבודה מקושרת תקציב בעירייה - מעודכן

היכנסו למסמך המלא והמעודכן.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "הזמנה להציע הצעות תכנית עבודה מקושרת תקציב". את המעטפה יש להכניס לתיבת הצעות המחיר במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 310 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 1.1.19 בשעה 11:00 .

קול קורא לשיתוף פעולה במתן שירותי ייעוץ, תיאום וליווי עיריית נס ציונה בפעילויות בתחומי איכות חיים וסביבה לרווחת התושבים בנס ציונה

היכנסו למסמך המלא. יש להגיש הצעה בצירוף פרופיל חברה, המלצות ומסמכים נוספים להוכחת הניסיון הנדרש כמפורט לעיל עד לתאריך 04.12.2018 בשעה 12:00 לכתובת דוא"ל: Tomer-r@nzc.org.il. יש לאשר קבלת הדוא"ל בטלפון 9383835 -08.
עבור לתוכן העמוד