• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הדו"ח השנתי על שנת 2015 עפ"י חוק חופש המידע

להלן הדו"ח במסגרת יישום חוק חופש המידע לפי נושאים:

 

 מבנה הרשות

שמות בעלי תפקידים ברשות
תיאור תחומי האחריות של הרשות
 דרכי ההתקשרות עם הרשות, הממונה על חופש המידע, הממונה על פניות הציבור
 סיכום עיקרי פעילות הרשות בשנת 2015
 עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2016
 תקציב הרשות בשנת 2015
 הוצאותיה של הרשות בשנת 2014
 תקציב הרשות לשנת 2016
 חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2015
 המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות
 תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע
 הקרנות והמילגות שבמימון הרשות
 תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנת 2015
 דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לשנת 2015
עבור לתוכן העמוד