• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

רכז הנגישות בעיריית נס-ציונה

רכז הנגישות: מבקר העירייה, רו"ח שלמה אליהו 

טל': 08-9383744
כתובת: הבנים 9, נס ציונה   


צור קשר

הסדרי נגישות כללי

עם כניסתו לתפקיד, נתן ראש העיר שמואל בוקסר את דעתו להמשכיות ביצוע ההנגשות ברחבי העיר לרווחת התושבים ולקיום הוראות החוק בנידון. במסגרת זו מינה ראש העיר את סגניתו הגב' סמדר אהרוני כממונה על תיק הנגישות.
כמו כן עפ"י דרישת ראש העיר נערך מיפוי פרטני של צרכי הנגישות, נבנים תכניות ביצוע, הכוללת משימות וכימות עלויות, ונקבעו ישיבות פורום נגישות אחת לרבעון מתוך מטרה לבחון באופן פרטני את ביצוע הנגישות, כשבפורם נוטלים חלק מנהלים ועובדים מקצועיים מקרב העירייה בליווי יועץ הנגישות של העירייה.

בנוסף לרכז הנגישות המתפקד בנושא מזה שנים רבות, מינתה העירייה עובדת במחלקת שכר לממונה על ייצוג הולם, כשלתפקיד המחויב עפ"י חוק חשיבות בטיפול בהעסקת אנשים עם מוגבלויות בעירייה, לאחרונה התפרסם כי גם בשנת 2018 העירייה עומדת בדרישות החוק להעסקת 5% אנשים עם מוגבלויות מקרב עובדיה.

תביעה ייצוגית בעניין הנגשת תחנות אוטובוס נמשכה לאחרונה, לאחר שהעירייה הוכיחה כי עמדה ביעדי הביצוע.


הנגשת המרחב- מתבצע עפ"י פעימות שנקבעו בחוק, העירייה עומדת בשיעור הביצוע לה היא נדרשת. לפירוט נגישות מבנים לחצו כאן.

הנגשת עסקים- העירייה מבצעת רה-אירגון בהליך קבלת רישיונות עסק, כאשר על בעלי העסק להמציא אישורי הנגשה.

הדרכת עובדים- במסגרת תקנות השירות, העירייה ממשיכה בפעילותיה להעלאת מודעות  הנגישות, ויישומה כחלק מביצוע שוטף בעבודה.

אתר עירוני- במסגרת תקנות השירות האתר נגיש.

מוקד עירוני- הונגש לקבלת שיחות, במסגרת הנגשת השירות.

אגף הרווחה-  התקבלה "ערכת תקשורת תומכת וחליפית"- אשר תעמוד לרשות כל האגפים בעירייה.

עבור לתוכן העמוד