• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת בתי ספר

מנהל: מוטי סגל
טל': 08-9306002
כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש


צור קשר

רישום לבתי הספר לשנת הלימודים תש"פ

רישום לילדי גן חובה בנס ציונה העולים לכיתות א' לשנה"ל תש"פ:

 

לבחירתכם 2 אפשרויות לרישום ילדכם לבית הספר:

 

1. רישום באמצעות האינטרנט באתר הרישום:

  • אתר האינטרנט יפתח לרישום החל מתאריך 7/1/2019 א' בשבט תשע"ט ועד לתאריך 27/01/2019כ"א בשבט תשע"ט.
  • כתובת עדכנית של ההורים בעיר היא תנאי לביצוע הרישום באינטרנט.
  • חובה למלא את פרטי שני ההורים כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת.
  • יש להצטייד בתעודת זהות, על מנת להזין את נתוני הזהות של הילד ושל אחד ההורים.
  • יש למלא את הנתונים המסומנים ולעבור על כל שלבי הרישום במסך.
  • הרישום באינטרנט יושלם רק לאחר קבלת אישור רישום מהמערכת, יש להדפיס את אישור הרישום.

 

2. רישום במזכירות בית הספר אליו שובצתם:

יש להביא:

  • תעודת זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת כולל ספח מקור + צילום.
  • הזמנת רישום שנשלחה לבתיכם.
  • פרטי בתי הספר יפורטו באגרת לתלמיד שתישלח לבתים בתחילת חודש ינואר 2018.

בקשות העברה ניתן להגיש אך ורק לאחר רישום התלמיד בבית הספר או באינטרנט, (את הטופס נמצא באתר או בבית הספר. בטופס בקשת ההעברה יש לנמק את בקשת העברה. במקרה של איחוד אחים ניתן לפנות ישירות לבית הספר או לאגף החינוך.

טפסי העברה עבור תלמידי כיתות א' יש להגיש לבית הספר בו נרשמתם עד 30/3/2019.
לא ניתן להגיש טפסי העברה לאחר תאריך זה!  (למעט תושבים חדשים)

בתום תהליך השיבוץ יידונו הבקשות להעברה על ידי ועדה בראשות מנהלת אגף החינוך.

 

תושבים חדשים בעיר:

הרישום באינטרנט הינו לתושבי העיר בלבד, מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לעיר בשנה"ל תש"פ לא יוכל לבצע רישום באמצעות האינטרנט, ויהיה עליו להגיע לאגף החינוך למחלקת רישום ברחוב תל- חי 29  ולהציג את המסמכים הבאים:
1. חוזה דירה/שכירות מקור + צילום.
2. תעודת זהות של 2 ההורים כולל ספח מקור + צילום.
3. טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
4. תעודת ציונים של סוף שנה שעברה מקור + צילום.
5. איגרת רישום לכיתה א' מהרשות הקודמת.
6. לגבי הורים גרושים יש להביא הסכם גירושין + משמורת חתום ע"י בית משפט.

שיבוצם של תלמידים חדשים בבית הספר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד! במידה ומכסת הכיתה המבוקשת מלאה ישובץ התלמיד במוסד חינוכי הקרוב ככל הניתן לכתובת המגורים.

 

• על פי הרפורמה החדשה של משרד החינוך להקטנת מס׳ התלמידים בכתה, ישובצו עד 34 תלמידים בכל כתה על פי אזור הרישום.

• בכל אחד מבתי הספר היסודיים מתקיים צהרון לתלמידי כיתות א-ב. פרטים אודות הרישום לצהרון ניתן לקבל במזכירות בית הספר.

 

נוהל הגשת בקשת העברה כיתות ב'-יב':

ניתן להגיש טופס בקשת העברה הנמצא באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה ובאגף החינוך עד לתאריך 30/4/2019 למחלקת הרישום באגף החינוך.
בתום התהליך ידון כל מקרה לגופו ע"י ועדה בראשות מנהלת אגף החינוך
מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית.
במקרה בו התגלה רישום כוזב - הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים .


זכאות תלמידים עם צרכים מיוחדים להתאמת נגישות
בעת הרישום כל הורה זכאי לבקש עבור בנו/בתו עם צרכים מיוחדים/אלרגיות התאמת נגישות פיזית ופדגוגית.

יש למלא טופס בקשה להנגשה באתר או באגף החינוך באם יש צורך בהנגשה + אישורים רפואיים.

 

הורה המבקש סיוע ברישום יוכל לפנות לאגף החינוך בטלפון 08-9306001 או במייל dvora@nzc.org.il  או למזכירות בית הספר שבאזור מגוריו.

חוברת רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ
טפסים לשנת הלימודים תש"פ
עבור לתוכן העמוד