• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

טבלת מכרזים (ספקים)

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

פומבי דו שלבי מס' 2/18

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 17.9.18   מועדים אחרונים להגשת שאלות הבהרה ולהגשת הצעות - בהתאם לקבוצות השירותים כאמור במסמכי המכרז בעמודים 2-3.   >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 49/18

 

לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול מערכות ההנדסה והממ"ג עבור עיריית נס ציונה - נוסח מתוקן

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 28.8.18  

20.9.18 בשעה 11:00

 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 19/18 למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס ציונה       הודעה על פתיחת תיבת מכרזים –פתיחת ההצעה הכספית – שלב ג' 
 20/18 למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה        

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים –פתיחת ההצעה הכספית – שלב ג'

 

 

 

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד