• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

טבלת מכרזים (ספקים)

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

  הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז – מיזם משותף  20.1.19   אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל פרויקט אמור, רשאים לפנות למשרדנו בכתב בלבד, בצרוף מסמכים ואישורים רלוונטיים עד לתאריך 3.2.19 שעה 14:00, למשרדי אגף החינוך, רח' תל חי  29 נס ציונה, לידי אירית ברוק. ניתן לשלוח גם במייל iritb@nzc.org.il ולאשר קבלת המייל  בטלפון: 08-9306062  

 9/19

מכרז פומבי מס' 9/19 לאספקת עובדי הוראה שונים לבתי ספר בעיר נס ציונה  17.01.19   עד ליום 5.2.19 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

 7/19

מכרז/חוזה מס' 7/19  לביצוע עבודות אחזקה, שיקום והנחת תשתיות עירוניות

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 17.01.19 מפגש מציעים יתקיים ביום 24.1.19 בשעה 12:00  בחדר הישיבות, קומה 1 , רחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום 13.2.19 בשעה 11:00 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 10/19

למתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה, מכרזים והתקשרויות, התחדשות עירונית, משפט מוניציפלי ותביעות אזרחיות לעיריית נס ציונה

 

 

 13.1.19  

 5.2.19 בשעה 11:00

 

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים (מעטפה ראשונה) תתקיים ביום 5.2.19 בשעה 11:15.

>> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 61/18

לביצוע עבודות איטום מבנים אחזקה ושבר, עבור עיריית נס ציונה

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים בתאריך 19.12.18

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 13.12.18 19.12.18 בשעה 10:30. היציאה ממשרד מנהל אגף בינוי ופיתוח  9.1.19 בשעה 11:00 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 55/18

לביטוח כלי רכב של עיריית נס ציונה לתקופה: 1.2.2019 – 31.1.2020

 

הודעה בדבר הארכת המועד הסופי להגשת הצעות, תשובות לשאלות הבהרה ונוסח מתוקן של טבלת הרכבים

 

רשימת רכבים סופית למכרז

 

ניסיון תביעות רכב רכוש

 

 12.11.18  

שימו לב - המועד האחרון להגשה הוארך עד לתאריך 19.12.18

בשעה 11:00

  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 57/18

נוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה:

למתן שירותי איסוף, פינוי, קליטה, הפרדת פסולת וגזם, וריסוק גזם

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

5.11.18 ביום 13.11.18 בשעה 10:00 יערך מפגש קבלנים.
המפגש יהיה בחדר הישיבות בקומת קרקע (אגף הרווחה), רחוב הבנים 9 , נס ציונה.
השתתפות המציע בסיור הקבלנים הינה חובה.

המועד האחרון להגשה הוארך עד ל:

19.12.18 בשעה 11:00

 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

פומבי דו שלבי מס' 2/18

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

 

הודעה על דחיית מועד פתיחת תיבת המכרזים

 

הודעת הבהרה מס' 1 - מועדי הגשת הצעות במכרז

 

מענה לשאלות הבהרה – תשובות הבהרה מס'2

 

תשובות הבהרה מס' 3

 

תשובות הבהרה מס' 4

 

 17.9.18   המועד האחרון להגשת ההצעות לכל קבוצות השירותים במכרז הינו: עד ליום 2.1.19 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

 

 

 

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד