• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

טבלת מכרזים (ספקים)

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

 55/18 לביטוח כלי רכב של עיריית נס ציונה לתקופה: 1.2.2019 – 31.1.2020  12.11.18   28.11.18 בשעה 11:00   >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 57/18 למתן שירותי איסוף, פינוי, קליטה, הפרדת פסולת וגזם, וריסוק גזם 5.11.18 ביום 13.11.18 בשעה 10:00 יערך מפגש קבלנים.
המפגש יהיה בחדר הישיבות בקומת קרקע (אגף הרווחה), רחוב הבנים 9 , נס ציונה.
השתתפות המציע בסיור הקבלנים הינה חובה.
12.12.18 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

פומבי דו שלבי מס' 2/18

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

הודעת הבהרה מס' 1 - מועדי הגשת הצעות במכרז

 

מענה לשאלות הבהרה – תשובות הבהרה מס'2

 

תשובות הבהרה מס' 3

 

תשובות הבהרה מס' 4

 

 17.9.18   מועדים אחרונים להגשת שאלות הבהרה ולהגשת הצעות - בהתאם לקבוצות השירותים כאמור במסמכי המכרז בעמודים 2-3.   >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 49/18

 

לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול מערכות ההנדסה והממ"ג עבור עיריית נס ציונה - נוסח מתוקן

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 28.8.18  

20.9.18 בשעה 11:00

 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

 

 

 

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד