• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת ספורט

מנהל: אסף שלם

טל':  08-9306018
פקס: 08-6639131

כתובת: תל חי 29, נס ציונה

צור קשר

מלגות לספורטאים מצטיינים לשנת תש"פ

ספורטאים יקרים - המועד להגשת טפסי הבקשה למלגה הסתיים

 

רכזת המלגות:

מור ביטון אלרום

08-9400959

053-2814654

morb@nzc.org.il

 

 

קריטריונים למלגות לספורטאים מצטיינים - לשנת תש"פ (2019 - 2020):

א. תושב העיר נס ציונה לפחות ב – 12 החודשים האחרונים שקדמו לחודש ספטמבר של אותה שנת לימודים לגביה מבוקשת המלגה (עפ"י הכתובת המופיעה בתעודת הזהות).
ב. חבר באחת מאגודות הספורט הפעילות בעיר / משתייך לאיגוד ומשתתף בפעילותה במסגרת התאחדות ספורט מקומית, מוכר ע"י מנהל הספורט.
ג. מצטיין בספורט – בעל הישג אישי מוכר ברמה ארצית ו/או בינלאומית בספורט בשנתיים האחרונות, לפי ציון שיינתן ע"י רשות הספורט העירונית.
ד. ספורטאי בעל גיליון התנהגות ללא הרשעות משמעת במשך שלוש השנים שקדמו לבקשה באיגוד או בהתאחדות במסגרתו הוא פעיל.
ה. עדיפות במתן מלגה תינתן: לעוסקים בענפי ספורט אישיים.

קריטריונים לדירוג חלוקת תקציב המלגות לספורטאים:
א. הצטיינת בספורט – השתתפות בליגות המוכרות ע"י משרד התרבות והספורט התחרותיות והשתתפות בנבחרות ישראל.
ב. עיסוק בענף ספורט יחידני המבקש עוסק בענף ספורט יחידני.
ג. רקורד משמעותי – גיליון משמעתי נקי בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
3. מועד אחרון להגשת הטפסים 31/10/19.
4. סה"כ יחולקו עד 5 מלגות עירוניות.
5. סכום המלגה לכל זכאי יהיה 2,000 ₪.


• כל הקריטריונים הנ"ל הינם מצטברים.
• אי עמידה באחד הקריטריונים הנ"ל תשלול הזכאות למלגה.
• על מגיש/ת הבקשה למלא את טפסי הגשת הבקשה באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה.
• במידה ומס' הבקשות יעלה על כמות המלגות המקסימלית, הסדר יוכרע בין הזכאים למלגה על פי מועד הגשת הבקשה למלגה.

 

עבור לתוכן העמוד