• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

השירות הווטרינרי

מנהל: ד"ר יוסי נסינג 
טל': 08-9406467

דוא"ל: vet@nzc.org.il
פקס: 08-6611268

כתובת: רחוב סוקולוב 13 (בית האומן), נס ציונה
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:

ימים א'-ה' 07:00 - 09:00, יום ד' 16:00 - 18:30

ביום חמישי 2.7.20 לא תהיה קבלת קהל השירות הוטרינרי

 

בעלי חיים

בעלי חיים
רישוי כלבים

על פי חוק, בעל כלב חייב להחזיקו ברישיון מטעם הרשות המקומית. מתן הרישיון מותנה בתשלום אגרות עירייה, חיסון שנתי למניעת כלבת וסימון הכלב בשבב אלקטרוני.
 
אי חיסון הכלב והחזקת כלב ללא רישיון וסימון בשבב מהווים עבירות על החוק שבצידן קנס מינהלי.

קנס בגין אי חיסון כלב - 1,500 ש"ח

קנס בגין החזקת כלב ללא רישיון - 500 ש"ח
 
ניתן לחסן כלבים בשירות הווטרינרי העירוני  וכן ברוב המרפאות הווטרינריות הפרטיות.
בעלי כלבים/ות מסורסים או מעוקרות זכאים להנחה באגרת החיסון ובאגרת הרישיון, וזאת כנגד אישור מהרופא הווטרינר המטפל.

 

במעמד חיסון הכלב בשירות הווטרינרי העירוני, כל תושב מקבל ערכת שקי-קקי הכוללת מיכל ושני גלילי שקיות ניילון לאיסוף צרכים.

 

החל מאוקטובר 2019, שודרגה המערכת הממוחשבת המנהלת את השירות הווטרינרי בעיר. מעתה לא נשלחים עוד שוברים דרך הדואר אלא מתקבלים בהודעות SMS הכוללת גם קישור לתשלום האגרה. 

 

לתשומת לב בעלי הכלבים בעיר,

 

החל מ- 1.1.13, במסגרת החוק להסדרת הפיקוח על כלבים נכנס לתוקפו נוהל חדש של משרד החקלאות, לפיו כלבים שאינם מסורסים/מעוקרים  יחויבו באגרת רישוי מוגדלת, למעט כלבים שקיבלו פטור בהתאם לנוהל
 
פטור מאגרת רישיון מוגדלת יוכל להינתן מהסיבות הבאות (פירוט מלא לרבות טפסים ונספחים מצוי בנוהל):
פטור עקב גיל הכלב – כלבים קטנים מ-6 חודשים או כלבים מעל גיל 8 שנים.
פטור עקב מצב בריאותי – מצבו הבריאותי של הכלב אינו מאפשר עיקור/סירוס.
פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע.
על מנת לקבל את הפטור יש להגיש בקשה באמצעות הטפסים המצורפים לנוהל - את הטפסים יש להגיש  במשרדי השירות הווטרינרי בצירוף האישורים המקוריים הנדרשים. 
 
* יובהר כי האמור בדף זה הינו מידע כללי בלבד, והנוסח המחייב הינו הנוסח המצוי בנוהל משרד החקלאות המופיע בשלמותו באתר האינטרנט.

תנאי רישיון להחזקת כלב

לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על 3 חודשים אלא אם ניתן לו רישיון בר תוקף.
לא יחזיק אדם כלב אלא אם גילו לפחות 16 שנים.
בעליו של כלב ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סכנה לביטחון ובריאות הציבור.
כל כלב חייב להיות מסומן בשבב אלקטרוני אשר אושר ע"י מנהל השירותים הווטרינריים.
בעל כלב יחסן את כלבו בחיסון למניעת כלבת לפחות פעם בשנה.
המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצרו / ביתו אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו באמצעות רצועה שאורכה לא יעלה על 5 מטר.
כלב שנשך אדם- חייב בעליו תוך 24 שעות מיום היודע לו הדבר, להודיע על כך לשירותים הווטרינריים העירוניים ולהביאו לבידוד לתחנת ההסגר למשך 10 ימים. חובת דיווח קיימת גם לגבי כלב שבעל חיים נשך אותו, וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת.
על בעל כלב המוחזק בחצר להציב במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב".

אבד כלב, שינה כתובתו, הועבר לאחר, או חלילה מת, חייב בעליו להודיע על כך לשירות הווטרינרי העירוני תוך 7 ימים.

בנוסף לכל האומר לעיל תקפים גם חוקי העזר העירוניים הנוגעים לאחזקת כלבים.

תנאים נוספים להחזקת כלב מסוכן

גיל בעל הכלב עולה על 18 שנים
גידור ונעילת החצרות בהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם
הצבת שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן" בכל כניסה לחצרות, וגודל כל אותו בשלט לא יפחת מ- 5*5 ס"מ
חסימת פה הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו אדם נוסף זולת הבעלים, שגילו מתחת לגיל 16.

 

בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתירו יציאתו של כלב מחצרותיהם או הימצאותו של הכלב ברשות הרבים אלא אם התקיימו כל אלה:

 

- הכלב מוחזק ע"י אדם שגילו מעל 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים.
- הכלב מובל ברצועה שאינו יכול להשתחרר ממנה, ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטר.
- פיו של הכלב חסום בזמם.

בעליו של כלב מסוכן-

- ידאג לביצוע עיקור או סירוס של הכלב/ה אם גילו/ה עולה על 6 חודשים. 

- יחזיק ברשותו אישור הרופא הווטרינרי שביצע את הניתוח. 
 
כלב מסוכן הינו:

1. כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה
2. כלב השייך לגזע מסוכן
3. כלב שהוא הכלאה של כלב מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן 
 
רשימת הגזעים המסוכנים:

 

אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטף)
בול טרייר
דוגה ארגנטינאי
טוסה יפני
סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי)
פיט בול טרייר
פילה ברזילאי
רוטווילר   

אמריקן בולי 

בעלי חיים אחרים

 סוסים, כבשים, עיזים, עופות וכיו"ב- על פי חוקי העזר העירוניים החזקת בעלי חיים כרוכה ברישיון מטעם ראש העיר והווטרינר העירוני.
אין צורך ברישיון להחזקת חתול בית. 

בעלי חיים משוטטים

 כלבים ובעלי חיים אחרים המשוטטים בתחום הרשות נאספים ומועברים למתקנים ייעודיים לכך.
הכלבים שנאספים מועברים לכלביה העירונית ברחובות.
כלבים ברשות הרבים יוחזקו כשהם קשורים ברצועה ומובלים ע"י אדם היכול לשלוט בהם, כלבים מסוכנים יוחזקו בנוסף עם מחסום לפיהם.
נתקלתם בבעל חיים משוטט? הודיעו למוקד העירוני 106. 

נשיכות ושריטות

במקרה של נשיכות ו/או שריטת אדם ע"י כלב או כל בעל חיים אחר ממשפחת היונקים יש לפנות מיידית למשרד הבריאות ברחוב אופנהיימר 10 רחובות, טלפון – 08-9485858, ובמקביל להעביר את כל פרטי האירוע למוקד העירוני 106.
בכפוף להחלטת הרופא הנפתי של משרד הבריאות, בעל החיים הפוגע יוסגר לתצפית כלבת למשך 10 ימים ובמידה וימצא בריא בתום התקופה - יוחזר לבעליו.

 

עודכן: פברואר 2020

עבור לתוכן העמוד