• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת היסעים

מנהל: תמיר אשכנזי

מזכירות: ריטה מימון 
טל': 08-9306029
כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: ימים א'-ה' 09:00-12:00, יום ד' 16:00-18:30

הסעת תלמידים מחוננים

העירייה משתתפת בעלות הסעות לתלמידים שאובחנו כמחוננים ועומדים בקריטריון המרחק של משרד החינוך.

כיצד משלמים עבור השתתפות בעלות הסעה
תשלום עבור שירותי ההסעה מבוצע באמצעות אתר התשלומים (כרטיסי אשראי בלבד) 
בכל שנה בחודש יולי על ההורים לפנות בכתב למחלקת ההיסעים.

 

מחלקת ההיסעים תאשר את זכאותו של התלמיד להסעה ורק אז על ההורה לבצע את התשלום.  

תשלום עבור השתתפות בהסעה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממחלקת ההיסעים של העירייה המאשר את הזכאות להסעה.

תשלום ללא אישור כאמור על אחריות המשלם בלבד.

הודעה על ביטול הסעה שתימסר לאחר 17 לדצמבר באותה שנת לימודים, לא תתקבל ותחייב את ההורים במלוא התשלום עבור ההסעה לכל שנת הלימודים, גם אם לא ייעשה בה שימוש בפועל.

עבור לתוכן העמוד