• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועד הורים יישובי

 

 
מתוך תקנון ועד ההורים הישובי:

כהורים המשמשים אפוטרופוסים של ילדינו מוקנית הזכות והחובה לחינוכם. מתוקף זה, זכותנו וחובתנו להיות מעורבים בחינוכם תוך עידודם למיצוי יכולתם בתחומים שונים.
 
נציגות ההורים בבתי הספר היא גוף וולונטרי חוץ ממסדי. יכולה לפעול בשני תחומים: קידום האינטרסים של ההורים ומתן סיוע לבית הספר.
ככלל לנציגות ההורים אין סמכות להתערב בענייני בית הספר או מערכת החינוך.

רציונאל ועד הורים יישובי


* מנהיגות הורית אחראית מובילה ומשפיעה להגשמת:
  מטרות של הורים מתנדבים פעילים למען ילדיהם, לקידום מערכת חינוך מיטבית בעיר
  בדיאלוג ובשיתוף פעולה מלא מול הרשות המקומית, מנהל אגף החינוך ומנהלי ביה"ס.

* ועד ההורים היישובי יפעל כגוף אחד מלוכד, מתוך חזון ותפיסה ארגונית של שותפות
  ומתוך אמונה שקידום החינוך מובילים בשותפות ובעשייה עם כל הגורמים: הנהלת
  בית הספר- מורים-הורים-תלמידים-רשות עירונית.

עבור לתוכן העמוד