• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מדור רישום באגף החינוך

מנהלת המדור: רחלי פלג
רכזת רישום גני ילדים: עינב מדהלה

רכזת רישום בתי-ספר: יפעת גור

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

בשל מגבלות הקורונה, מענה אישי יינתן בפגישה טלפונית/זום
דוא"ל: nz-rishum@nzc.org.il

טלפון:08-9306001

שאלות ותשובות לקראת הרישום לגנים

לא קיבלנו מכתב רישום – מה עושים?
כדי להירשם אין צורך במכתב רישום. ניתן להיכנס לאתר העירייה ולהירשם דרך אתר הרישום.

 

האם יתקיים יום פתוח בגנים?
השנה יתקיים ערב הסברה להורים לקראת הרישום ביום שני 13/01/20 בשעה 20:00 באשכול הפיס ברח' אוסקר שינדלר  - מעבר לכך לא יתקיים יום פתוח בגנים

 

מה עושים כשיש שינוי בכתובת?
לראשונה השנה! מערכת הרישום הממוחשבת תאפשר רישום לתושבים שמשנים את כתובת המגורים שלהם בתוך נס ציונה במהלך השנה.

בתהליך הרישום תידרשו לצרף מסמכים רלוונטיים כמו: שתי תעודות זיהוי של ההורים כולל הספח, חוזה רכישה/ תצהיר מגורים/ חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד.

מה עושים במידה וגרים אצל ההורים / משפחה?
במקרה של מגורים אצל הורים / אח וכו' יש לצרף בתהליך הרישום:
שינוי כתובת בת.ז.
תצהיר מעו"ד שמציין שהמשפחה גרה בכתובת... אצל…
יש להוריד את התצהיר מאתר העירייה ולהחתים עו"ד בהתאם. 

מה צריך להביא תושב חדש?
לראשונה השנה! מערכת הרישום הממוחשבת תאפשר רישום לתושבים חדשים, ובכל שלב בתהליך הרישום היא תבקש לצרף מסמכים רלוונטיים כגון: אישור ביטול רישום מהעיר שגרו בה לפני נס ציונה, שתי תעודות זהות כולל הספח המעודכן של שני ההורים, חוזה שכירות / חוזה רכישה חתום ע"י עו"ד.

האם אפשר להירשם מחוץ לאזור הרישום?
הרישום נעשה לאזור הרישום לפי כתובת המגורים!
במקרים מיוחדים של איחוד אחים ניתן לסמן בטופס הרישום בקשה לשינוי אזור בגין איחוד אחים בלבד

כיצד מתבצע השיבוץ?
השיבוץ מתבצע ע"פ אזורי רישום, ע"פ גילאים וע"פ איזון בנים בנות וקריטריונים נוספים המפורטים באתר – אין אפשרות לבחירת גן.

מתי ישלחו הודעות שיבוץ?
במהלך חודש יוני יפורסמו תשובות השיבוץ, כל ההורים יוכלו לצפות בשיבוץ באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה.

כיצד ניתן לערער על השיבוץ?
ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש דרך אתר האינטרנט של העירייה תוך שבועיים מקבלת הודעת השיבוץ. הנחיות מפורטות יפורסמו באתר העירייה.

מה מדיניות השיבוץ של ילדי גיל 4?
ילדי גיל 4 ישובצו לפי גיל הלידה כלומר ילדי ינואר קודמים לפברואר וכיו"ב.

ברמה העקרונית ילידי ינואר – יוני 2016 ישויכו (בהתאם למקום פנוי) לגני החובה וילידי יולי – דצמבר 2016 ישויכו לגני הטרום טרום חובה. כל זאת ללא קשר רמת הילד או בגרותו.

מה קורה עם ילדים שמיועדים לוועדות השמה (חינוך מיוחד)?
ילדים חדשים במערכת יש להירשם כרגיל ולסמן בטופס שמיועדים לוועדת השמה ובמקביל לדאוג להעביר את כל הטפסים לאחראית על הטיפול בפרט באגף החינוך tali@nzc.org.il
ילדים שכבר מצויים בגני החינוך המיוחד – לא יבצעו רישום עד לקבלת המלצות הצוות המקצועי ואז יפתח עבורם מועד הרשמה מיוחד.

האם יש אפשרות לרישום ילדים חריגי גיל?
החל משנת הלימודים תשפ"א, לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3, לפי חוק לימוד חובה. לפיכך, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו אחרי התאריך 31.12.2017.

 

כיצד מתבצע הרישום לחינוך המיוחד?

ילדי החינוך המיוחד יבצעו רישום בתקופת הרישום בין התאריכים: 27.01.2020 – 16.02.2020. השיבוץ לחינוך המיוחד הינו לאחר קיום ועדות השמה ונקבע ע"י ועדת שיבוץ עירונית.

 

אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?

רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי מדור רישום באגף החינוך והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בגנים על פי אזור הרישום.

 

מה לגבי מתן אישור להשאיר את הילד בגן פרטי או בבית?

הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודיהם בגנים פרטיים שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך, או להמשיך ולשהות בבית יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה. 

הבקשה תופנה בכתב לוועדת חריגים ברשות באמצעות המפקחת על גני הילדים, בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת באחת או יותר מהנסיבות המיוחדות כמפורט להלן:
• ילדים צעירים, שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם שלוש (ילדי אוקטובר – דצמבר)
• ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם, לדעת ההורים או הגננת.
• ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים ו/או מהזדקקות לשינה בצהריים. 

הילד/ה לומד/ת במתחם גנים, אנו מעוניינים שיהיה איחוד אחים ושני הילדים יהיו באותו מתחם, כיצד מבקשים זאת?
ישנה אפשרות לציין זאת בסעיף הערות בטופס האינטרנטי. במידת האפשר יינתן איחוד אחים. הנתון ייבדק בהתאם לגילאי הילדים במתחם.

האם ילדים אלרגיים זכאים לסייעת רפואית צמודה?
לצורך הסדרת סייעת רפואית יש להגיש מסמכים עדכניים ורלוונטיים מהרופא המטפל תוך תיאור האלרגיה/מחלה המסכנת חיים. המסמכים מועברים לוועדת הבריאות במשרד החינוך ועם קבלת האישור לסייעת צמודה תקבלו הודעה מהמחלקה לגיל הרך. את המסמכים יש להגיש למדור רישום לא יאוחר מ - 1.3.2020 בכתובת nz-rishum@.nzc.org.il

 

האם ביטול רישום לגן עירוני כרוך בעלות?
ביטול רישום לגן לא כרוך בתשלום. בעת ביטול רישום יש להגיש בקשה חתומה על ידי שני ההורים וצילום של ספחי תעודות הזהות של שני ההורים הכוללים את פרטי הילד.

כיצד מתבצע הרישום לילדים המיועדים להישאר שנה נוספת בגן?
ילדים שיש לגביהם התלבטות - עליהם להירשם לכיתה א' בהתאם לגילם. הרשות שומרת עבורם מקום גם בבתי הספר וגם בגן בו הם לומדים. לאחר קבלת ההחלטה המשותפת עם השירות הפסיכולוגי יתבצע הרישום או במחלקת גני הילדים או בבית הספר בהתאם להחלטה.

אנחנו הורים גרושים/פרודים מה עלינו להביא בזמן הרישום?
חוק הכשרות המשפטית והאופוטרופוסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האופוטרופוסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מדור רישום את ההחלטות שהתקבלו.
כל עוד אין הסכמה של 2 ההורים לביצוע הרישום, הרישום לא יושלם!

אנו עתידים לעבור נס ציונה אך עדיין אין בידינו חוזה דירה/חוזה שכירות, האם אנחנו יכולים לבצע רישום לגן?
ניתן לבצע רישום לגן בנס ציונה רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה. ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת בנס ציונה לא ניתן לבצע רישום.

כרגע אנו מתגוררים בנס ציונה בכתובת מסוימת ובשלב מאוחר יותר מיועדים לעבור דירה לכתובת אחרת בנס ציונה, אך עדיין לא יודעים לאן, מה עלינו לעשות?
הרישום יעשה בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות. אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לגן הקרוב ביותר לכתובת החדשה בהתאם ליכולתנו בהתייחס לאכלוס הגנים באזור.

רכשנו דירה בנס ציונה ואנו עתידים לעבור בשנת 2021 האם ניתן לבצע את הרישום לגן בנס ציונה?
תושבים שיעברו לנס ציונה עד סוף חודש דצמבר 2020 (בהתאם להצגת חוזה דירה והתחייבות מעבר עד סוף חודש זה) יוכלו לרשום את ילדיהם לשנת הלימודים הקרובה. תושבים שעתידים לעבור בשנת 2021 יגיעו לרישום סמוך למועד המעבר עם מסמכים המעידים על המעבר דירה. השיבוץ בתקופה זו יעשה על בסיס מקום פנוי.

עבור לתוכן העמוד