• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מדור רישום באגף החינוך

מנהלת המדור: רחלי פלג
רכזת רישום גני ילדים: עינב מדהלה

רכזת רישום בתי-ספר: יפעת גור

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

בשל מגבלות הקורונה, מענה אישי יינתן בפגישה טלפונית/זום
דוא"ל: nz-rishum@nzc.org.il

טלפון:08-9306001

רישום, ביטול רישום, מסמכים ועוד

הרישום לגני הילדים ולצהרונים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד -

החל מיום שני א' בשבט התש"ף - 27 בינואר 2020, ועד יום ראשון כ"א בשבט התש"ף - 16 בפברואר 2020.

 

הרישום לגני הילדים ולצהרונים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד, 24 שעות ביממה.

 

תהליך הרישום
הכניסה לאתר הרישום דרך אתר העירייה - הקישור לאתר יועלה בסמוך לפתיחת הרישום.
יש להקליד בשדות המתאימים: מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד.
אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל מספר טלפון ודוא"ל.
בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה:
"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה"

הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט בצירוף הטופס הייעודי.

צריכים עזרה ברישום?

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט, או מתקשים בביצוע התהליך, מתבקשים להתקשר למוקד הטלפוני ולתאם פגישה בטלפון 072-2705127.

 

חשוב לדעת

תושבים הגרים בנס ציונה אך כתובתם לא מעודכנת במערכת הרישום, מתבקשים לפנות אל המוקד הטלפוני 072-2705127 לתיאום מועד לביצוע הרישום.

בעקבות העומס הטלפוני בתקופת הרישום, אנו ממליצים לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל בכתובת: nz-rishum@nzc.org.il

ואנו נתייחס בהקדם לכל הפניות.

 

לצורך הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:

א. תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל.
ב. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
ג. העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
ד. ביטול רישום מרשות קודמת גם אם הילד לא למד בפועל.
ה. יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים.

 

בהעדר שתי תעודות זהות עם הכתובת יש להביא תצהיר חתום ע"י עורך דין.

ביטול הרישום או השיבוץ

הורים המעוניינים לבטל את הרישום לגן הילדים, חייבים להגיע למשרדי מדור הרישום באגף החינוך, בצרוף שתי תעודות זהות מקוריות של שני ההורים כולל הספח ולקבל טופס ביטול רישום.

 

שימו לב!
א. לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.
ב. הרכב הגיל בגנים (טרום-טרום, טרום וחובה) נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל.

השארות שנה נוספת בגן חובה
למועמדי רישום לכיתה א' הנשארים שנה נוספת בגן - יש להירשם לכיתה א' באתר הרישום. לאחר שמתקבלת החלטה על הישארות בגן ע"י השירות הפסיכולוגי - הרישום מתבצע במדור רישום עם הצגת המלצה כתובה של השירות הפסיכולוגי.

 

ערעור על שיבוץ ובקשה לשינוי שיבוץ

ניתן להגיש ערר לאחר קבלת השיבוץ ע"י מילוי טופס מקוון דרך אתר האינטרנט העירוני באתר השיבוצים.

מועד הגשת הערר - לא יאוחר מ- 10 ימים לאחר שליחת תשובת השיבוץ. המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ.

בקשה לשינוי שיבוץ במהלך שנת הלימודים - מאחרי החגים בלבד. יש להגיש בקשה מנומקת בכתב לכתובת: edu-ganim@nzc.org.il והבקשה תידון על ידי ועדה מיוחדת של מחלקת גני הילדים, מפקחת גני הילדים של משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי, מנהלת הגן והורי הילד/ה.


אם אתם עונים על אחד הקריטריונים הבאים עליכם להצטייד בנוסף במסמכים הבאים:

 

תושבים הגרים בשכירות

חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות, תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה.

במידה ועדיין לא הועברה כתובת יש להביא תצהיר חתום ע"י עורך דין.

 

דירה בבנייה או בקנייה: 

חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1- באוקטובר של אותה שנת לימודים.

 

רישום באמצעות מיופה כוח: 

תעודת זהות של מיופה הכח, תעודות זהות של שני ההורים - מקור בלבד וכן מכתב הרשאה* חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.

 

תושבים חדשים בעיר: 

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך.

 

עולים חדשים

תעודת עולה בה מצויים פרטי הילדים.

 

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי :

ניתן לבצע רישום לתושבי נס ציונה בלבד באתר הרישום במועד הרישום. באחריות ההורים לצרף במהלך הרישום צילום תעודת זהות של ההורים כולל הספח, וכן נספח ד' (אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי) חתום בחתימת הבעלות

שימו לב! על הורים גרושים/ פרודים או רווקים למלא כתב הצהרה והתחייבות ולהחתימו ע"י עו"ד.

רישום כוזב הוא עברה פלילית!
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
  

  כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ רווקים
  מכתב הרשאה ייפוי כוח לרישום לגני הילדים תש"פ
  טופס בקשה לביטול רישום תשפ"א
עבור לתוכן העמוד