• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הכרעה בייצוגית בגין גביית אגרת השמירה בנס ציונה

התקבלה בחלקה תביעה ייצוגית נגד עיריית נס ציונה בגין גביית אגרת שמירה.
במסגרת דיון בתובענה ייצוגית דחה בית המשפט לעניינים מנהליים את טענת התובע כי האגרה נגבתה שלא כדין, מנגד קבע בית המשפט כי על העירייה להשיב כספים שגבתה ביתר עקב טעות אריתמטית בתחשיב.

התביעה מתייחסת לחוק עזר עירוני לנס ציונה מכוחו גובה העירייה אגרת שמירה. בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ובתביעה נטען כי גביית האגרה אינה חוקית, בין היתר משום שהאגרה נועדה למימון עלויות ההתמודדות עם המצב הביטחוני ולמניעת פעילות חבלנית עוינת ואילו בפועל, שימשה האגרה למימון כוח משטרה עירוני כתחליף לאמצעי אבטחה שגרתיים ולמשטרה.

התובע טען כי העירייה חרגה מסמכותה כאשר גבתה את האגרה ולכן, האגרה מהווה עקיפה של הוראות החוק המגבילות את העירייה בגביית ארנונה וגבייה עקיפה ואסורה של ארנונה. עוד טען התובע שהתחשיב של חוק העזר לחישוב האגרה נערך ע"י העירייה בהתבסס על שנה אחת שנת 2000 והוא כולל טעויות חשבונאיות ונתונים שאבד עליהם הכלח.

העירייה טענה כי חוק העזר נועד על פי לשונו להגברת הביטחון ושמירת החיים והרכוש, ולא רק להגנה מפני פעילות פח"ע וכי היא רשאית להטיל היטל מיוחד למימונם של שירותים כאלה. בהתייחס לטענת התובע לפיה התחשיב עליו מבוסס חוק העזר לא עודכן, טענה העירייה כי לו היה התחשיב מעודכן, התוצאה הייתה של העלאת תעריף אגרת השמירה, דבר שהעירייה לא מעוניינת בו.

עוד טענה העירייה כי גם אם יתקבלו טענות התובע כולן או חלקן, אין מקום להורות על השבת הכספים וזאת הן לאור תיקונים בחקיקה שנערכו לאחר שניתנה החלטת האישור, הן לאור ההלכה שנקבעה בפסק הדין מלינובסקי, והן משום שהקבוצה שתהנה מההשבה חופפת לקבוצה שתאלץ לשאת בעלות הסכומים שהעירייה תשיב.


כב' השופטת ר' רונן קבעה כי מאחר שלא נסתרה טענת העירייה כי היא הוסיפה שירותי שמירה בעיר, למוסדות חינוך גני ילדים וכד' מעבר לשירותי השמירה השגרתיים שנהגה לספק לפני החלת חוק העזר לשמירה - לא ניתן לקבל את טענת התובע לפיה אסור היה לעירייה לממן שירותים אלה בכספי אגרת השמירה. עוד הגיע בית המשפט למסקנה כי גם לו היו מתקבלות טענות התובע ביחס לשימושים שנעשו בחלק מכספי אגרת השמירה, לא היה מקום להורות על השבתם של הסכומים הללו בין כה וכה.

מנגד, נקבע כי הטעות האריתמטית בתחשיב מחייבת השבת הסכומים שנגבו כתוצאה מטעות חשבונאית זו על אף הדמיון בין חברי הקבוצה התובעת לבין מי שיישא בעלות ההשבה. על כן הורה על השבת הסכום הנובע מהטעות בתחשיב המהווה 8.73% מהאגרה. ההשבה תעשה ביחס לתקופה בת 5 שנים, המתחילה בספטמבר 2005 ועד למועד בו אושרה בקשת האישור כתובענה ייצוגית בנובמבר 2010.

גזבר העירייה רו"ח גידי טביב: "פסק דין זה קבע כי גביית אגרת השמירה בנס ציונה נעשתה כדין ובסמכות - וזה הדבר החשוב ביותר. המשק הסגור של השמירה אצלנו גרעוני ומסובסד מכספי הארנונה, כך שחישוב עדכני לתעריף אגרת השמירה אמנם היה מתקן את הטעות האריתמטית המדוברת, אך בהכרח היה קובע תעריף גבוה יותר לאגרת השמירה - דבר שהעירייה לא היתה מעוניינת בו."

"עובדת השבת הכספים מהציבור לאותו ציבור ממש הינה תוצאה טכנית של יישום מנגנון התובענות הייצוגיות כלפי רשויות מקומיות המוכיחה עד כמה מנגנון זה כלפי רשויות מקומיות אינו מתאים ומיותר, שהרי קיימים מנגנוני בקרה ממלכתיים מצוינים לאותה תכלית - כגון מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מבקרי משרד הפנים וגופי בקורת אחרים אליהם יכול כל תושב לפנות בגין מעשי או מחדלי הרשות המקומית תוך חסכון רב בכספי ציבור."

לפסק הדין המלא לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד