• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הלוואות לסטודנטים

 

עיריית נס-ציונה יוצאת לדרך עם תכנית הלוואות לסטודנטים במטרה לסייע לציבור הצעירים לממש את שאיפותיהם לרכישת השכלה גבוהה ועל תיכונית.
 
זכאות להלוואה עד -.15,000 ₪ בשנה (מוגבל לסטודנטים שלא מקבלים מלגה אחרת מהעירייה) או עד סיום הלימודים, לפי המוקדם.
 
קריטריונים להגשת בקשה להלוואה:
 
1. תושב העיר שנתיים לפחות.
2. עד גיל 34.
3. לימודי תואר במוסד המוכר על ידי המל"ג.
4. לימודי תואר ראשון בלבד.
5. מינימום 14 שעות לימוד שבועיות.
6. שירות צבאי / לאומי / אישור תקף על דחיית שרות.
 
צירוף מסמכים:
 
1. צילום תעודת זהות + ספח.
2. תמונת פספורט.
3. מסמך המאשר שרות צבאי או שרות לאומי.
4. אישור על לימודים בשנת הלימודים הנוכחית מהנהלת מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
5. אישור תשלום מהמוסד האקדמי שנה קודמת או אישור רישום (שנה א').
 
אופן החזר ההלוואה:
 
בתום שנת הלימודים האחרונה או בתום 3 שנים, לפי המוקדם, ניתן לפרוע את כל הקרן או לפרוס את החזר ההלוואה לתקופה של עד 3 שנים, ובכל מקרה משך תקופת ההלוואה לא יעלה על 5 שנים.
תוקף קבלת ההלוואה - לאחר קבלת אישור על ידי הבנק ההלוואה מופקדת בחשבון הבנק.
תוקף ההלוואה - יהיה מוגבל לחודש מרגע קבלת הודעה על זכאות לקבלת הלוואה על ידי הבנק ועד למשיכתה על ידי הסטודנט.
על הסטודנטים להגיש אישור סיום שנה אקדמית על מנת לא לשלם את הריבית.
סטודנט שהפסיק ללמוד וקיבל הלוואה, חלה עליו החובה לשלם את ההלוואה כולל הריביות וההצמדה  על פי דרישות הבנק.
 
חובה! לצרף מסמכים
החסרת מסמכים או תמונה, תעכב את הליך אישור קבלת ההלוואה.
הוועדה תדון בבקשות לתואר ראשון בלבד!

 
 
את הטופס המלא וכל המסמכים הנדרשים יש לשלוח באחת הדרכים הבאות:
 
בדואר אלקטרוני לכתובת:

studentsnzc@gmail.com

 

 בפקס מס': 08-6346553

 

לבירורים, ניתן ליצור קשר עם לשכת סגן ראש העיר שמואל (שולי) מזרחי בטלפון: 08-9389709
עבור לתוכן העמוד