• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

צהרוני גני הילדים בעיר הוכרו ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

צהרוני גני הילדים בעיר הוכרו ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

בעקבות ההכרה נפתחה האפשרות להגשת בקשה מקוונת לתמיכות לשנת תש"פ למסגרות צהרוני גני הילדים של העירייה.

בנס ציונה המדורגת במדד סוציואקונומי 8 של הלמ"ס - זכאים להגיש בקשה הורים יחידנים בלבד.


טרם הגשת הבקשה, יש להכין את המסמכים הרלוונטיים, ביניהם טופס חתום על ידי עירית נס ציונה המאשר את נוכחות הילד בצהרון (ניתן לפנות למחלקת גני הילדים דרך טופס צור קשר האתר העירוני ולצרף את הטפסים לחתימה. תשובה תתקבל בדואר האלקטרוני).
הגשת הטפסים וכל ההתנהלות הנלווית נעשית על ידי ההורה מול משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

כל הפרטים והטפסים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

מצורפים - מכתב נלווה לאישור הכרה וכן אישור על פתיחת הצהרונים לתש"פ עם סמלי המוסד


 

  מכתב נלווה להכרה בצהרונים
  אישור פתיחת צהרונים תש"פ וסמלי מוסד
עבור לתוכן העמוד