• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

קול קורא לפרויקטים קהילתיים לשמירה על טבע עירוני

קול קורא לפרויקטים קהילתיים לשמירה על טבע עירוני

עיריית נס ציונה מזמינה קבלת הצעות במסגרת קול קורא רשותי לפרויקטים בנושא: "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הטבע העירוני" באמצעות ו/או במימון עיריית נס ציונה והמשרד להגנת הסביבה.

את מסמכי הקול קורא ניתן להגיש בדוא"ל  ל: tomer-r@nzc.org.il או במסירה ידנית במשרדו של תומר רחמים, מנהל מחלקת איכות סביבה וקיימות, רחוב אבנר בן נר 18 בימים א',ב',ג',ה' בין השעות 8:00-16:00, יום ד' 8:00-13:00 ובין השעות 16:00-19:00 . המועד האחרון להגשה הוארך עד ל 19/5/19 בשעה 12:00.

 

רק פניות שעומדות בתנאי הסף יועברו לבחינת וועדת שיפוט
 הודעה על זכייה תימסר לקבוצות הזוכות בדוא"ל
 לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה, ניתן לפנות אל: תומר רחמים מנהל מחלקת איכות הסביבה וקיימות 08-9383808, tomer-r@nzc.org.il

  קול קורא רשותי לפרויקטים בנושא: "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הטבע העירוני"
עבור לתוכן העמוד