• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית נס ציונה

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש,  עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.


דרישות:
• יסודיות ודיוק בפרטים
• ידיעת השפה העברית
• יכולת ארגון ותפעול
• עמידה בתנאי לחץ ועומס
• ניידות
• יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי
• רצויה ידיעת השפה הערבית


הליך המיון:
• ראיון קצר בעל פה
• ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר
• השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

דגשים נוספים:
• כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.
• על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב- 5 שנים האחרונות.
• על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.
• לא יועסק מועמד שהינו עובד בעיריית נס ציונה.
• לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.
• מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי  שיעבור את הליך המיון. מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
• התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים
• שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1970 ₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
• אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
• הגשת מועמדות תתבצע באמצעות  אתר הרשות המקומית בכתובת:  https://bhr2018.bhr.org.il/welcome.aspx?lakn=NSZ
• פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.
• ניתן להגיש מועמדות עד ליום  16/8/2018.

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

אורלי צרפתי
מנהלת הבחירות לעיריית נס ציונה.

 

  טופס הצהרת מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי
עבור לתוכן העמוד