• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הנדסה, פיתוח ונכסים

מהנדס העיר: בועז גמליאל

טל': 08-9383810
פקס: 08-9401249

כתובת: הבנים 9, נס ציונה

קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש
קבלת קהל במזכירות האגף:

יום ד' 16:00-18:30


צור קשר

תכניות בניין עיר

תכניות בניין עיר
 פרסום תכנית להפקדה נס/121/א/3
 פרסום תכנית להפקדה נס/244
 פרסום תכנית לאישור נס/3/145/ב 
 פרסום תכנית לאישור נס/מק/10/7/20
 פרסום תכנית לאישור נס/מק/15/118
 פרסום תכנית לאישור נס/10/1
 פרסום תכנית לאישור נס/200/א
 פרסום תכנית לאישור נס/13/129
 פרסום תכנית לאישור נס/130/ב
 פרסום תכנית לאישור נס/211/א
 פרסום תכנית נס/10/1 להפקדה
 פרסום תכנית נס/מק/1/155 לאישור
 פרסום תכנית נס/3/145/ב להפקדה
 פרסום תכנית נס/מק/15/118 להפקדה
 פרסום תכנית נס/מק/251  לאישור
 פרסום תכנית נס/מק/250 לאישור
 פרסום תכנית נס/מק/245 להפקדה
 פרסום תכנית נס/מק/14/118 להפקדה
 פרסום תכנית נס/מק/13/118 לאישור
 פרסום תכנית נס/מק/9/1/א לאישור
 פרסום תכנית נס/מק/7/119 לאישור
 פרסום תכנית נס/מק/11/1 לאישור

 פרסום תוכנית לאישור נס/126/ב

 

פרסום תכנית לאישור נס/145/א

 

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/1/155

 

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/13/118

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/11/1

 

פרסום תכנית להפקדה נס/200/א

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/9/1/א

 

 פרסום תכנית להפקדה נס/155

 

 פרסום תכנית להפקדה מח/311

 

 פרסום תכנית להפקדה נס/מק/20/7/10

 

פרסום תכנית נס/מק/239 לפי סעיף 106 ב'

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/105/א/37

 

 

פרסום תכנית להפקדה נס/130/ב

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/14/43

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/249

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/7/119

 

 

פרסום תכנית לאישור נס/134

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/12/118

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/132/א/8

 

 

 פרסום תכנית לאישור נס/מק/105/א/33

 

 פרסום תכנית לאישור נס/מק/2/115

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/132/ב/1

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/250

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/249

 

 פרסום תכנית להפקדה 407-0239574

 

פרסום הודעה על שינויים בתכנית נס/126/ב לפי סעיף 106ב'

 

 פרסום תכנית לאישור נס/9/1

 

פרסום תכנית להפקדה  407-0223651

 

פרסום תכנית להפקדה  407-0223610

 

 

 

פרסום תכנית לאישור נס/203/א

 

פרסום תכנית לאישור 407-0119032

 

פרסום תכנית להפקדה 407-0121749

 

 

 

 פרסום תכנית להפקדה נס/מק/105/א/33

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/5/96

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/6/120

 

 

 

 

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/105/א/32

 

 

פרסום תכנית להפקדה נס/211/א

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/132/ב

 

 

פרסום תכנית להפקדה נס/מק/15/129

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/7/96

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/6/96

 

פרסום תכנית לאישור נס/מק/8/7/20

פרסום להפקדה נס/מק/121/א/2
פרסום להפקדה נס/מק/105/א/32

פרסום להפקדה נס/203/א

 

פרסום להפקדה נס/מק/132/א/9 

 

פרסום להפקדה נס/מק/5/96 

 

פרסום למתן תוקף נס/מק/8/96

 

פרסום למתן תוקף נס/מק/9/129 

 

פרסום למתן תוקף נס/מק/232

 

פרסום למתן תוקף נס/144

 

פרסום להפקדה נס/מק/6/120 

 

פרסום להפקדה נס/מק/126/א/1

 

פרסום למתן תוקף נס/מק/105/א/31 

 

פרסום למתן תוקף נס/מק/105/א/29

 

פרסום להפקדה נס/מק/8/7/20

 

פרסום למתן תוקף נס/6/7/20

 

פרסום לפי סעיף 106 ב' נס/מק/115/ 2

 

ביטול הפקדת תכנית נס/מק/126/א/1

 

הפקדת תכנית נס/מק/105/א/31

 

הפקדת תכנית נס/מק/239

 

אישור תכנית נס/מק/236

 

הפקדת תכנית נס/מק/6/96

 

הפקדת תכנית נס/מק/7/96

 

הפקדת תכנית נס/מק/8/96

 

הפקדת תכנית נס/מק/10/1

 

הפקדת תכנית נס/מק/232

 

אישור תכנית נס/מק/230

 

הפקדת תכנית נס/145/א

 

אישור תכנית נס/מק/5/131/א

 

הפקדת תכנית נס/126/א/1

 

אישור תכנית נס/126/א

 

הפקדת תכנית נס/מק/5/131/א

 

אישור תכנית נס/מק/238

 

אישור תכנית נס/10/129

 

אישור תכנית נס/מק/128/א

 

אישור תכנית נס/מק/4/96

 

הפקדת תכנית נס/מק/236

 

אישור תכנית נס/86/א/4

 

אישור תכנית נס/מק/5/131

 

אישור תכנית נס/86/א/2/א

 

אישור תכנית נס/מק/2/79

 

אישור תכנית נס/מק/194

 

הפקדת תכנית נס/מק/105/א/29

 

הפקדת תכנית נס/מק/238

 

הפקדת תכנית נס/מק/6/126

 

עבור לתוכן העמוד