• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת הגבייה

מנהל: אילן קדוש 
טל': 08-9383768, 08-9383733, 08-9383767, 08-9383724
כתובת: הבנים 9, נס ציונה
קבלת קהל: א', ג', ה' 08:30-12:30 ; ב' 08:30-15:00 ; ד' 16:00-18:30
קבלת קהל אצל מנהל המחלקה: ד' 16:00-18:00. אין צורך בתיאום.
בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני במחלקה ושיחות הטלפון מופנות למוקד.

 

צור קשר

השגה על חיוב ארנונה

השגה על חיוב ארנונה:


1. המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב בפני מנהל הארנונה על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, מהסיבות הבאות:

הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות.

 

• את ההשגה ניתן להעביר למנהל הארנונה בדואר רשום או במסירה ידנית בלבד.


2. על מנהל הארנונה להשיב תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
 
3. ניתן לערער על תשובת מנהל הארנונה תוך 30 יום מיום שנמסרה לך התשובה, לועדת הערר של הרשות המקומית.
 
4. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הרשות המקומית.
 
5. הגשת השגה אינה מהווה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.
 
 
לתשומת לבכם- בכל מקרה יש לשלם את התשלום השוטף, על מנת למנוע חיוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

 

עבור לתוכן העמוד