• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הודעה לציבור שהחזיק בעבר בנכס בנס ציונה

הודעה לציבור אשר החזיק בנכס בנס ציונה בתקופה שמיום 23.9.2005 ועד ליום 3.11.2010 (להלן - התקופה הרלוונטית) וכיום אינו מחזיק בנכס בנס ציונה

 

 
הננו להודיע כי על פי פסק דין שניתן לאחרונה בתובענה ייצוגית ת"מ 139/07 מוטי איצקוביץ נ' עיריית נס ציונה בנושא אגרת השמירה, בו נקבעה השבה חד פעמית בשיעור של 8.73% מסכומי אגרת שמירה ששולמו בפועל בתקופה הרלוונטית - ניתנת אפשרות גם למי שכיום אינו מחזיק בנכס בנס ציונה, לפנות בכתב למחלקת הגביה של עיריית נס ציונה בבקשה לקבלת ההשבה האמורה (להלן – הבקשה).

 

 

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
• שם המבקש או שם החברה, מספר ת.ז. או ח.פ., כתובת הנכס שהוחזק בתקופה הרלוונטית בנס ציונה, כתובת נוכחית לקבלת השיק דואר או פרטי בנק לביצוע העברה בנקאית, מספר טלפון וכל פרט רלוונטי אחר לאיתור הנכס נשוא הבקשה וליצירת קשר חוזר.

שליחת הבקשה יכולה להיעשות באופנים הבאים:


 

• בטופס מקוון ייעודי על פי ההנחיות  - לחצו כאן למילוי הטופס ושליחתו (מומלץ)


• בדואר רגיל למחלקת הגביה לכתובת: הבנים 9 נס ציונה, מיקוד 7407109, או לפקס 08-9409735.

 

מבקש שיימצא זכאי להשבה יקבל את סכום ההשבה באמצעות שיק או העברה בנקאית על פי בחירתו.


• המועד האחרון למשלוח הבקשה: ד' בניסן תשע"ה, 24 למרץ 2015.

 

חשוב! מי שכיום מחזיק בנכס בנס ציונה אינו צריך להגיש בקשה כלשהי, סכום ההשבה יינתן לו אוטומטית בדרך של קיזוז חיוב הארנונה בתלוש הקרוב.

 

 

לפרטים נוספים:

הכרעה בייצוגית בגין גביית אגרת שמירה

הודעה בדבר פשרה בתביעה הייצוגית

 

 

בברכה,
מחלקת הגביה

 

 

עבור לתוכן העמוד