• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים כללי

מס' מכרז

מס' פנימי

שם המכרז

מטעם אגף

תאריך אחרון להגשה

19/12

(3)

לביצוע עבודות בנייה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס-ציונה

שפ"ע

02/05/12

2/12

(1)

לאספקה והתקנה של מערכות תקשורת אלחוטית עבור עיריית נס-ציונה

מחשוב

28/03/12

9/12

(2)

לביצוע עבודות שיפוץ מבני מגורים ברחוב ההסתדרות בנס-ציונה

נכסים

28/03/12

6/12

(4)

מכרז פומבי למתן שירותי גביית חובות על פי פקודת העיריות ופקודת המיסים (גביה) עבור עיריית נס-ציונה.

גזברות

27/06/12

17/12

(5)

להשכרה, הפעלה, ניהול ותחזוקה של מגרש חנייה בגוש 3850, חלק מחלקה 230  בנס-ציונה 

נכסים

27/06/12

5/12

(6)

שיקום חזיתות  רחוב ויצמן                                 

הנדסה

04/07/12

21/12

(7)

אספקה, התקנה ותחזוקה למרכזיות טלפון IP  לעיריית נ"צ

מחשוב

04/07/12

27/12

(8)

הפעלת חוגי טבע בצהרונים בגני הילדים בנס-ציונה

 

א. החינוך

מ. גנ"י

04/07/12

18/12

(9)

בדבר הפעלת מרפאת שיניים קהילתית "מרפאת השן"

 

נכסים

4/7/12

7/12

(13)

לעבודות ניקוי וטיאוט רחובות ומקומות ציבוריים לרבות הפעלת מכונות טיאוט, בעיר נס-ציונה.  דחיית מועד

שפ"ע

11/07/12

דחייה ל:

29/08/12

10/12

(10)

תשתיות ברחובות פרג ומרגנית בכפר אהרון 

מכרז משותף-1/12

הנדסה+

מי-ציונה

08/07/12

11/12

(11)

תשתיות במתחם נס/131 גבעת האהבה        

מכרז משותף-2/12

הנדסה+ מי-ציונה

08/07/12

24/12

(12)

רחוב ההדרים-שלב א'                                  

מכרז משותף-3/12

הנדסה+

מי-ציונה

08/07/12

23/12

(14)

גני אירוס  -  הסדרי תנועה    

                            

הנדסה

05/09/12

34/12

(15)

הפעלת מרפאת שיניים קהילתית "מרפאת השן"

נכסים

05/09/12

35/12

 

למתן שירותי הוראה לתגבור, הכוונה והדרכת תלמידים למבחני הבגרות עבור עיריית נס-ציונה

חינוך

10/10/12

37/12

 

עבודות אספלט ברחבי העיר (קרצוף וריבוד ברחובות: בן יהודה, סעדיה נחום, מייסדים והתאנה)

הנדסה

 

39/12

(17)

נס/121 שלב ג' כיכרות והשלמות                       

הנדסה

12/12/12

41/12

 

לאספקת שירותי גרירת גרוטאות רכב ורכבים שהושארו ברשות הרבים מתחומי העיר נס-ציונה

ביטחון

 

45/12

(2)

אחזקת רמזורים שנתית

הנדסה

23/01/13

46/12

(1)

הקמת פארק בשכונת "ארגמן"

הנדסה

18/12/12

הארכה 1

26.12.12

הארכה 2

09/01/13

48/12

(18)

שצ"פ מרכזי נס/124                                           

הנדסה

05/12/12

53/12

 

אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה במערך שירותי תקשורת וציוד רט"ן בתקשורת סלולארית עבור עיריית נס-ציונה (הוגש)

מחשוב

13/03/13

1/13

(3)

אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה במערך שירותי תקשורת וציוד רט"ן בתקשורת סלולארית עבור עיריית נס-ציונה

מחשוב

13/03/13

2/13

(7)

עבודות אספלט ברחבי העיר (קרצוף ריבוד רחוב בן יהודה, סעדיה נחום והמייסדים)

הנדסה

29/5/13

3/13

(4)

למתן שירות אספקה הסברה וחלוקה בבתי התושבים בנושא הפרדת פסולת במקור עבור עיריית נס-ציונה

שפ"ע

 

10/13

(6)

אחזקת גנים ושטחים פתוחים מגוננים

 

שפ"ע

29/05/13

11/13

(5)

ביצוע עבודות שיפוץ חזיתות מבנים ברחוב ויצמן

הנדסה

7/5/13

דחייה

21/5/13

17/13

(8)

לביצוע תוספת קומה מעל מבנה מנהלה וסגירת פטיו בבית הספר "ארגמן" בנס-ציונה     

הנדסה

12/06/13

18/13

 

בנייה והתקנת מעלית בבית ספר "התומר"    

                                                                        

הנדסה

26/06/13

הארכה

17/07/13

20/13

(10)

מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית

נס-ציונה

מחשוב

 

21/13

 

תכנון וביצוע תוספת מקומות ישיבה. אספקה והתקנה מושבים נשלפים אולם הספורט בן-יהודה נס-ציונה

הנדסה

 

22/13

(9)

לביצוע עבודות חציית קו תיעול ברחוב ויצמן, בנס-ציונה

                                                                         

הנדסה

17/07/13

מס' מכרז

מס' פנימי

שם המכרז

מטעם אגף

תאריך אחרון להגשה

ספק יחיד

פטור ממכרז ספק יחיד תכניות תעשיידע למען עתיד מתקדם בבתי הספר בעיר נס-ציונה ייחודיות התכנית

חינוך

 

ספק יחיד

פטור ממכרז ספק יחיד - התקשרות לקליטת אשפה רטובה - חץ אקולוגיה

שפ"ע

 

32/13

(11)

לביצוע עבודות איטום מבנים, אחזקה ושבר, עבור עיריית

נס-ציונה.

הנדסה

6/11/13

33/13

(12)

לביצוע עבודות אחזקה, שיקום והנחת תשתיות עירוניות

בנס-ציונה                                          

הנדסה

6/11/13

34/13

(1)

למתן שירותי איסוף, פינוי, קליטה, הפרדת פסולת וגזם וריסוק גזם.                                                       

שפ"ע

08/01/14

הארכה

22/1/14

41/13

(13)

לביטוח כלי רכב של עיריית נס-ציונה         

גזברות

13/11/13

42/13

(2)

לביצוע מגרש חניה בפארק המדע, בנס-ציונה                                                              

הנדסה

22/01/14

43/13

(3)

לביצוע עבודות תאורה, פיתוח נופי, תשתיות וכבישים ברחובות פלג ושונית בנס-ציונה.                         

הנדסה

22/01/14

54/13

(4)

לביצוע שצ"פ מרכזי בנס/105, בטירת שלום בנס-ציונה.                                                               

הנדסה

22/01/14

בקשה להצעת מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר לאספקת צבעי כביש לשנת 2014 עבור עיריית נס-ציונה

רכש

16/01/14

בקשה להצעת מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר לאספקת דגלים לשנת 2014

עבור עיריית נס-ציונה

רכש

16/01/14

1/14

(5)

לביצוע תוספת קומה מעל מבנה מנהלה בביה"ס "ארגמן", בנס-ציונה

הנדסה

19/02/14

3/14

(6)

לביצוע בניית פיר והתקנת מעלית בביה"ס "התומר",

בנס-ציונה.

הנדסה

19/02/14

17/14

(7)

לביצוע עבודות ריצוף ובניה במבנים עירוניים בעיר

נס-ציונה.

שפ"ע

30/04/14

19/14

(8)

לביצוע עבודות אלומיניום במבנים עירוניים בעיר

נס-ציונה.

שפ"ע

07/05/14

18/14

(9)

לביצוע +עבודות זיגוג במבנים עירוניים בעיר נס-ציונה

 

שפ"ע

07/05/14

20/14

(10)

לביצוע שלב א' של קירית החינוך בפארק המדע,

בנס-ציונה.

הנדסה

14/05/14

13/14

(11)

לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ("טלוויזיה") ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס-ציונה

שפ"ע

02/06/14

14/14

(12)

למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של עיריית נס-ציונה

שפ"ע

02/06/14

7/14

(13)

לביצוע תוספת מרחב מוגן למבנה שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל), בנס-ציונה

הנדסה

05/06/14

8/14

(14)

כיכר הדרים איינשטיין

הנדסה

הארכה

16/7/14

27/14

(15)

נס/121 שלב ה' - השלמת מדרכות ותאורה

 

הנדסה

הארכה

16/7/14

42/14

(17)

אספקה והתקנה של מערכות multipoint server עבור עיריית נס-ציונה

 

מחשוב

 

27/08/14

ספק יחיד

פטור ממכרז ספק יחיד עם עמותת תעשיידע למען חינוך מתקדם להפעלת תכניות העוסקות בחשיבה המצאתית ויזמית על כל גווניה בתחומי המדע והטכנולוגיה

 

חינוך

 

20/08/14

 

2/14

(16)

למתן שירותי תחזוקה למערך מצלמות האבטחה, מערכות הבקרה שלהן וציודי התקשורת המחברים ביניהם עבור עיריית נס-ציונה.

ביטחון

 

הארכה

03/09/14

ספק יחיד

פטור ממכרז ספק יחיד עם מכון דוידסון-לקידום החינוך המדעי במדינת ישראל להפעלת תכנית לקידום תלמידים חלשים בחטיבות הביניים באמצעות חינוך מדעי.

חינוך

אשכול פיס

 

15/09/14

 

 

44/14

(18)

לביצוע עבודות רישוי, תכנון, אספקה, הקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV  (פוטו-וולטאית) תחת הסדר "מונה נטו" של רשות החשמל

 

הנדסה

 

01/10/14

46/14

(19)

לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו, בעיר נס-ציונה

שפ"ע

(גזברות)

01/10/14

55/14

(20)

לביטוח כלי רכב של עיריית נס-ציונה

גזברות

01/10/14

ספק יחיד

פטור ממכרז ספק יחיד עם עמותת חמד"ע-מרכז לחינוך מדעי רחובות, להפעלת תכנית לתגבור לימודי המדעים בבתי הספר התיכוניים בנס-ציונה

 

חינוך

 

16/09/14

 

45/14

 

לביצוע מגרש ספורט משולב בביה"ס יסודי בטירת שלום, בנ"צ

הנדסה

22/10/14

 

עבור לתוכן העמוד