• גודל פונט
 • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת נכסים באגף הגזברות

ויקי דיין
טלפון: 08-9383790
דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

פקס: 153-8-9383790

כתובת: הבנים 9, נס ציונה

קבלת קהל: בתיאום מראש בלבד

 

מחלקת נכסים באגף הגזברות

החל מיום רביעי 22/5/19 קבלת קהל אצל ויקי דיין, מנהלת מחלקת רישום והקצאת נכסים בתאום מראש בטלפון: 08-9383790.

 

מחלקת הנכסים באגף הגזברות ממונה על טיפול בתחומים הבאים: 

 • ניהול הנדל"ן של העירייה: כולל קרקעות, מבני ציבור, חינוך וכו'.
 • ניהול ההתקשרויות החוזיות של הרשות בכל הקשור לנכסים העירוניים: השכרה ושכירה, מכירה ורכישה, חכירה והחכרה של נכסים.
 • טיפול בהפקעות – רכישת קרקע לצרכי ציבור על פי חוק התכנון והבניה וחוק המקרקעין, המתבססות על תוכניות בנין עיר שבתוקף ובתכנון. הטיפול כולל הגדרת הצרכים, הסדרי הפינוי ורישום הקרקעות. 
 • ניהול ספר הנכסים העירוני.
 • ריכוז הבקשות להקצאת קרקעות לצרכי ציבור אל מול ועדת ההקצאות העירונית, מליאת המועצה ומשרד הפנים.
 • הכנת פרוגרמה ועדכון ספר ההקצאות על פי נוהל הקצאת הקרקעות.
 • פיקוח על נכסים שהוקצו.
 • הכנת פרוגרמות להתפתחות בנייני ציבור קיימים ו/או חדשים.
 • טיפול בייזום, בתקצוב ובקבלת כספים לפרוייקטים של בינוי, סלילה, פיתוח ותשתיות מגורמים חיצוניים כגון: משרדי ממשלה, מפעל הפיס.
 • הגדרת והצגת צרכי הבינוי אל מול משרד החינוך, אישור פרוגרמות ותקציבי בינוי ממשרד החינוך.

ניתן לעיין בספר ההקצאות – במחלקת נכסים באגף הגזברות בשעות קבלת הקהל
.

תקציר ספר ההקצאות

בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז

תבחינים להקצאת קרקעות בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית

נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לתוכן העמוד