• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

עיר בריאה

רשת ערים בריאות בישראל פועלת מאז שנת 1990, כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי למען קידום בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה.
 
הרשת מובילה להטמעת עיקרון "בריאות לכל" הפועל לקידום הבריאות ולמניעת מחלות, תוך שיתוף פעולה בין המגזרים השונים בחברה ושיתוף התושבים.
 
נס ציונה הצטרפה לרשת ערים בריאות בשנת 2005 כחלק מחזונו של ראש העיר המציב את נושאי הבריאות בעיר במקום חשוב והתחייבה בזאת לאמץ אסטרטגיות לפיתוח הבריאות בעיר.
 
"עיר בריאה" היא עיר שבה פועלים יחד כל המגזרים-תושבים, ארגונים, עסקים והרשות המקומית, על מנת להבטיח עיר חיה ושטוב לחיות בה.
 
"עיר בריאה" היא עיר היוצרת ומשפרת את הסביבה הפיזית והחברתית  ומרחיבה את המשאבים הקהילתיים, המאפשרת לתושביה לסייע זה לזה בכל תחומי החיים, תוך ניצול מקסימאלי של הפוטנציאל שלהם.
 
תפיסת העיר הבריאה נובעת מראיה הוליסטית, הכוללת את בריאות הפרט, המשפחה, הקהילה, הארגון והעיר, כמערכת מורכבת ואינטגראלית. תפיסה זאת מרחיבה את המושג "בריאות" וכוללת בו מניעת מחלות, שמירה על אורח חיים בריא, איכות חיים, שמירה על איכות הסביבה ותחושת רווחה אישית וקהילתית.

עיר בריאה מהי ?

 

 

"עיר בריאה" הינה במה ליישום מדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים.
 
כל רשות מקומית או אזורית המצטרפת לרשת ערים בריאות, מתחייבת פוליטית להפיכת חזון "בריאות לכל" למציאות. מליאת מועצת הרשות מאמצת את העקרונות והאסטרטגיות לפיתוח הבריאות והקיימות למען יוכל הדור הנוכחי והדורות הבאים ליהנות מבריאות ואיכות חיים טובה יותר.
בכך היא מאמצת את אמנת "בריאות לכל", "אמנת אוטווה לקידום הבריאות" ואת ה"אג'נדה 21 לפיתוח בר-קיימא" ומתחייבת לפעול לשיפור הגורמים המשפיעים על בריאות התושבים (סביבתיים, חינוכיים, חברתיים ואחרים), תוך חתירה מתמדת לצמצום הפערים בין אוכלוסיותיה. כמו כן, מתחייבת לפעול בשותפות עם כל המגזרים בחברה, עם ספקי השירותים בעיר ועם התושבים.
 
"עיר בריאה" מהווה במה ליישום מדיניות ציבורית בריאה וניהול מקיים. שותפות בין אגפי/מחלקות העירייה ועם ספקי שירותי בריאות, רווחה, איכות הסביבה, פנאי ואחרים, מאפשרת קבלת החלטות רציונאליות, מבוססות על מידע ומתחשבות בהשלכות הבריאותיות על רובדי האוכלוסייה השונים ועל משאבי הדורות הבאים.
 
ל"עיר בריאה" תבנית עבודה הנשענת על עקרונות הניהול האיכותי והמשתף:


•  חזון העיר נקבע ע"י מנהיגיה, עם כל השותפים ועם תושבים, מתבסס על האמנות שצוינו לעיל.
•  התוכנית האסטרטגית הכלל עירונית משלבת בין החזון והמציאות אשר סוכמה במסמך "פרופיל
   העיר" (מידע עירוני כוללני אשר נאסף לשם הערכת צרכים וחשיפת אי שוויון).
• תוכניות העבודה הנגזרות מהתוכנית האסטרטגית משולבות בעבודת הרשות המקומית / אזורית
   ובעבודת השותפים ומלווה במערך בקרה והערכה.
 
רשת ערים בריאות מספקת לרשויות החברות ייעוץ, ליווי ותמיכה מקצועית בכל שלבי התהליך.
 
ברשת חברים, בנוסף על רשויות מקומיות ואזוריות, גם משרדי ממשלה (בריאות, הגנת הסביבה, רווחה, חינוך), מוסדות וארגונים (ביה"ס לבריאות הציבור בירושלים, "שירותי בריאות כללית", "מכבי שירותי בריאות", "קופת חולים מאוחדת", האגודה למלחמה בסרטן, החברה להגנת הטבע, החברה למתנ"סים, ארגון "בטרם", "מרכז המילניום", עמותת "אנוש", איגוד הקרדיולוגים).
 
השותפים תורמים ונתרמים:
 
•  נציגי המשרדים והארגונים שותפים פעילים לקביעת מדיניות הרשת ותוכנית הפעולה שלה.
•  ברמה המקומית, השתתפות השותפים הנ"ל בועדות ההיגוי משמשת הן כמשאב מקצועי של ידע,
   הן כגשר אל מקורות המידע המזינים את הפרופיל העירוני והן כזרוע ביצועית.
• השתלבותם בעשייה העירונית נעשית תוך איגום משאבים, מניעת כפילויות ומיקוד העשייה,
   במסגרתם, על פי צרכים מקומיים, מאותרים.
 
עבודה משותפת, מתוכננת ומשלבת הערכת תהליך ותוצאות היא המתכון להפיכת חזון העיר הבריאה למציאות, יחד עם הקטנת עומס התחלואה וחיסכון כלכלי בטווח הארוך.
 
( מתוך אתר  רשת ערים בריאות בישראל  )

עבור לתוכן העמוד