• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מלגות לסטודנטים תושבי העיר

רכזת המלגות:

מור ביטון אלרום

08-9400959

053-2814654

morb@nzc.org.il

סטודנטים

עיריית נס ציונה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי נס ציונה לשנת תשפ"א 2020 - 2021

 קריטריונים למלגות לסטודנטים - לשנת תשפ"א (2020 - 2021)

 

1. לימודים כסטודנט/ית מן המניין במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
2. לימודי תואר ראשון / *לימודי הנדסאים*
3. רישום לתכנית לימודים מלאה (סטודנטים/יות הלומדים/ות באוניברסיטה הפתוחה – יידרשו  להציג רישום ל – 3 קורסים לפחות וצבירה של 24 נקודות זכות)
4. תושב/ת העיר נס ציונה לפחות ב – 12 החודשים האחרונים שקדמו לחודש ספטמבר של אותה שנת לימודים לגביה מבוקשת המלגה (עפ"י הכתובת המופיעה בתעודת הזהות).
5. גיל הסטודנט/ית בעת יום הבקשה, לא יעלה על 30 (כולל).
6. במלגות קהילה בלבד: יש לצרף אישור על השלמת שרות צבאי / שרות לאומי.
7. השתתפות בפרויקט התנדבותי במהלך שנת הלימודים לגביה מבוקשת המלגה:
א. פרויקט קהילתי (50 מלגות)  - 25 שעות שנתיות, גובה המלגה 2,000 ₪.
ב. פר"ח חונכות רגילה (70 מלגות) - 140 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.
ג. פר"ח חונכות מיוחדת (20 מלגות) - 140 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.
ד. תכנית "מתגלים" (20 מלגות) - 140 שעות שנתיות גובה המלגה 10,000 ₪. 
ה. תכנית "שגרירי רוטשילד" (4 מלגות) - 140 שעות שנתיות גובה המלגה 20,000 ₪ (רישום למלגה מול התכנית בלינק המצורף https://rothschildcp.com/
8. השתתפות בטקס חלוקת המלגות העירוני, מועד הטקס יפורסם בהמשך.
9. מועד אחרון להגשת טפסי הבקשה למלגה 02/11/20.

 

*להוציא מלגות פרויקט קהילתי


• כל הקריטריונים הנ"ל הינם מצטברים.
• אי עמידה באחד הקריטריונים הנ"ל תשלול הזכאות למלגה.
• על מגיש/ת הבקשה למלא את טפסי הגשת הבקשה באתר
• עדיפות תנתן לסטודנטים/יות שלא קיבלו מלגת סטודנט בעבר.
• במידה ומס' הבקשות יעלה על כמות המלגות המקסימלית, הסדר יוכרע בין הזכאים למלגה על פי מועד הגשת הבקשה למלגה.

• תנאי להשתתפות סטודנטים (גברים בלבד) בפרויקטים הנ"ל, הינו המצאת אישור משטרה, לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים – התשס"א -2001, על פיו אין מניעה להשתתפותו של הסטודנט בפעילות.

 

המועד אחרון להגשת הבקשות למלגה 2.11.20 בשעה 12:00

 

לבירורים פנו לגב' מור ביטון אלרום בטלפון: 08-9400959, 053-2814654 או ב: morb@nzc.org.il

טופס הגשת בקשה למלגות סטודנטים
עבור לתוכן העמוד