• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

פרסומים - שקיפות

לתשומת לבכם - פרסומים ופרוטוקולים של הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה מופיעים באתר הועדה המקומית בלבד

פרוטוקולים

פרוטוקולים

חוקי עזר

חוקי עזר

ועדת תמיכות

ועדת תמיכות

תקציב ותכניות עבודה

תקציב ותכניות עבודה

הודעה על ישיבות מליאה

הודעה על ישיבות מליאה

מינוי בעלי תפקידים

מינוי בעלי תפקידים

משאבי אנוש - דיווח ייצוג הולם

משאבי אנוש - דיווח ייצוג הולם

קישורים

קישורים

דו"חות כספיים ותקציביים

דו"חות כספיים ותקציביים

ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

מאגרי המידע הרשומים

מאגרי המידע הרשומים

שאלוני ניגוד עניינים

שאלוני ניגוד עניינים

הודעה על כוונה לשנות שמו של מקום ציבורי

הודעה על כוונה לשנות שמו של מקום ציבורי

ועדת התקשרויות/ שלושה / מיוחדת

ועדת התקשרויות/ שלושה / מיוחדת

חמשת מקבלי השכר הגבוה

חמשת מקבלי השכר הגבוה

נוהל השאלת ציוד לאבל/אזכרה

נוהל השאלת ציוד לאבל/אזכרה

הדו"ח השנתי על שנת 2014 לפי חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי על שנת 2014 לפי חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי על שנת 2015 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי על שנת 2015 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי על שנת 2016 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי על שנת 2016 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי על שנת 2017 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי על שנת 2017 עפ"י חוק חופש המידע
עבור לתוכן העמוד