• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

פרסומים

פרוטוקולים

פרוטוקולים

חוקי עזר

חוקי עזר

ועדת תמיכות

ועדת תמיכות

דוח ביצוע 2014-2015

דוח ביצוע 2014-2015

הודעה על ישיבות מליאה

הודעה על ישיבות מליאה

מינוי בעלי תפקידים

מינוי בעלי תפקידים

קישורים

קישורים

דו"חות כספיים ותקציביים

דו"חות כספיים ותקציביים

ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

מאגרי המידע הרשומים

מאגרי המידע הרשומים

הודעה על כוונה לשנות שמו של מקום ציבורי

הודעה על כוונה לשנות שמו של מקום ציבורי

ועדת השלושה

ועדת השלושה

נוהל השאלת ציוד לאבל/אזכרה

נוהל השאלת ציוד לאבל/אזכרה

הדו"ח השנתי 2015 לפי חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי 2015 לפי חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי 2016 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי 2016 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי 2017 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי 2017 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי 2018 עפ"י חוק חופש המידע

הדו"ח השנתי 2018 עפ"י חוק חופש המידע
עבור לתוכן העמוד