• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

עיריית נס-ציונה

ראש העיר: שמואל בוקסר 
מנכ"לית העירייה: עו"ד דפנה קירו-כהן

טל': 08-9383838
כתובת: הבנים 9, נס ציונה
שעות פעילות משרדי העירייה: א', ב', ג', ה' 08:00-16:00. ד' 08:00-13:00 16:00-19:00

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד


 

מבנה ארגוני של העירייה

 
 
 
מבנה ארגוני עיריית נס ציונה – הסבר נגיש:

בכפיפות לראש העיר – יועמ"ש, מבקר העירייה, ראש מטה ופניות ציבור, מנכ"לית, דוברת העירייה, סגני ראש העיר, החברה הכלכלית.
בכפיפות למנכ"לית – אגף חינוך, אגף שירותים חברתיים, גזברות, מערכות מחשוב, משאבי אנוש, אגף שפ"ע, אגף הנדסה, אגף בטחון, מוקד עירוני, מחלקת נוער, מחלקת תפעול עירייה, מנהלת התחדשות עירונית, רכש ומחסן, הרשות לבטחון קהילתי ותרבות תורנית.
החברה הכלכלית וקריית התרבות פועלות בתיאום עם המנכ"לית.
בכפיפות ליועמ"ש – מיסוי מוניציפלי, תביעה עירונית ומכרזים.
בכפיפות לאגף החינוך – בתי ספר, גני ילדים וצהרונים, קידום נוער, פרט וחינוך מיוחד, שרות פסיכולוגי, היסעים, ספורט, אשכול פיס.
בכפיפות לאגף לשירותים חברתיים – צוות מערב, צוות מזרח, אזרחים ותיקים, פרט ומשפחה, התנדבות.
בכפיפות לגזברות – סגן גזבר להוצאות, שומה גבייה והכנסות, ביטוח והסכמים, חשבות אגף חינוך, חשבות שאר האגפים, נכסים והיטלים (בכפיפות משנית לאגף הנדסה)
בכפיפות לאגף מערכות מחשוב – מדיה דיגיטלית, סיסטם, פרויקטים והטמעה, אבטחת מידע במיקור חוץ, שרות ולוגיסטיקה.
בכפיפות למשאבי אנוש – חשבות שכר, משאבי אנוש.
בכפיפות לאגף שפ"ע – וטרינריה, תברואה, ניקיון, אחזקה, איכות הסביבה, ומחלקה טכנית ( בכפיפות משנית לאגף הנדסה)
בכפיפות להנדסה – תכנון עיר, רישוי ופיקוח, GIS ותאום תשתיות, תחבורה, מבני ציבור תשתיות ופיתוח, נכסים והיטלים, מחלקה טכנית.
בכפיפות לאגף בטחון – חניה ופיקוח, שיטור משולב, בטיחות מוסדות חינוך.
בכפיפות למנהלת התחדשות עירונית – מנהל תחום קשרי קהילה, מנהל תחום תכנון, תרבות הדיור.
בכפיפות למחלקה הטכנית - רישוי עסקים והדברה, גנים ונוף, שילוט ואיכות הסביבה.
  מבנה ארגוני של העירייה נובמבר 2019
עבור לתוכן העמוד