• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

אגף משאבי אנוש

מנהלת: מיטל חזן 

טל': 08-9383738
כתובת: הבנים 9, נס ציונה

צור קשר

קבצים

  מדריך לכיתות ה' ו'
  מכרז מזכירה בבית ספר
  מכרז מדריכי מד"צים מוסדי
  מכרז סייעות בגנים 2014
  מכרז לתפקיד סגן מנהל מחלקת רכש
  מנהל/ת מחלקת גני ילדים
  דרוש מחסנאי
  מכרז לתפקיד אדריכל העיר וסגן מנהל מחלקת רישוי
  מכרז לתפקיד פקח עירוני
  ממלא מקום עו"ס משפחה
  מכרז לתפקיד פסיכולוג חינוכי
  מדריך לילדים בכיתות ה' ו' באגף הרווחה
  מדריכי מד"צים מוסדי
  מנהל/ת מרכז גישור
  מדריך מדצים מוסדי 2
  פקח עירוני 2
  מכרז לתפקיד אחראי אחזקה
  מכרז לתפקיד מנהל מרכז הורים ילדים
  מכרז לתפקיד מנהל/ת אולם ספורט
  ממלא מקום עו"ס קשישים
  ממלא מקום לעו"ס ליחידה לטיפול בנוער וצעירות
  אחראי על מערכות השקיה
  מפקח גינון
  מדריך נוער
  עו"ס משפחה
  מנהל/ת תחום מניעת אלימות ופשיעה
  סגן מנהל מחלקת רישוי בניה
  ספרן בבית ספר
  מנהל אגף משאבי אנוש
  פקח עירוני יוני 2015
  קב"ט מוסדות חינוך
  קב"ט מוס"ח הארכה
  אם בית למועדוניות
  מדריך מדצים מוסדי
  רכזת בית חם לנערות
  פסיכולוג חינוכי
  מזכירה בבית ספר ממלכתי דתי
  רכז מדצים
  ממלא מקום לעו"ס קהילתית
  אם בית במועדונית לכיתות א-ד
  מנהל מחלקת תנועה
  עו"ס משפחה
  ספרן בבית הספר
  לבורנט באשכול הפיס
  עו"ס לתוכנית אפיקים
  רכז תעסוקה לתוכנית אפיקים
  רכזת בית חם לנערות
  אחראי אחזקה בבית ספר
  מזכיר/ה בבית ספר
  לבורנט באשכול פיס/מוסדות חינוך
  מנהל מחלקת מאור
  מכרז לתפקיד גזבר העירייה
  מכרז גזבר העירייה הארכה ועדכון פרטים
  מכרז מנהל/ת מרכז ילדים הורים
  מנהל קריית חינוך שש שנתית בפארק המדע
  מנהל/ת אגף החינוך
  מדריכה לבית החם לנערה
  עו"ס אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
  ספרנ/ית בבית הספר
  אחראי אחזקה בבתי ספר
  מנהל אגף מערכות מידע ראשי ותכנון אסטרטגי
  מנהלת אגף מערכות מידע ותכנון אסטרטגי - הארכה ועדכון פרטים
  מנהל/ת אגף חינוך
  מכרז רכז/ת כוח אדם באגף משאבי אנוש
  מכרז מהנדס הרשות המקומית
  מכרז מנהל/ת מחסנים לוגיסטיקה והובלה
  מנהל/ת מדור מכרזים באגף ההנדסה
  ממלא/ת מקום עו"ס משפחה באגף הרווחה
  מנהל/ת מחלקת מבני ציבור
  מנהל/ת מחלקת גני ילדים (החינוך הקדם יסודי)
  מנהל/ת אגף בינוי ופיתוח
  אם בית למועדוניות לילדים בכיתות א'-ד'
  פקח חניה וחוקי עזר ברשות המקומית
  מכרז חשב/ת שכר
  בקשה לקבלת הצעות להפעלת חוגי מצוינות במדעים ואומנות
  מכרז לתפקיד מנהל/ת אגף החינוך
  עו"ס משפחה
  מכרז מזכירה בבית ספר
  לבורנט בבי ספר
  פסיכולוגים חינוכיים
  עו"ס עובדת קהילתית
  מכרז מדריך נוער
  מכרז מדריך מד"צים מוסדי
  מכרז מנהל יחידת החינוך היסודי והעל יסודי
  מכרז מדריכה לבית החם לנערה
  מכרז מנהל/ת מחלקת תקציבים באגף החינוך
  מנהל/ת יחידת בתי הספר באגף החינוך
  פסיכולוגים חינוכיים
  רכז/ת תנועות נוער עירוני
  פקח שיטור משולב
  רכזת התנדבות וקהילה
  טכנאי מחשבים לבתי ספר
  לבורנטים במוסדות החינוך
  רכז תנועות נוער רשותי
  לבורנטים במוסדות חינוך - הארכה
  רכז/ת תנועות נוער רשותי - הארכה
  אם בית למועדוניות לילדים בכיתות א-ד
  מפקח גינון לתחזוקה שוטפת ועבודות פיתוח במחלקת גנים ונוף
  מדריך נוער
  לבורנטים במוסדות החינוך - הארכה
  מפקח גינון לתחזוקה שוטפת ועבודות פיתוח במחלקת גנים ונוף
  אם בית למועדונית לילדים בכיתה א'-ד'
  מכרז מנהל/ת מחלקת ביטוחים תביעות והסכמים
  מכרז מזכיר/ה אגף ההנדסה
  מכרז רכז פרויקטים חינוכיים
  מכרז מנהל מחלקת נוער
  פקח שיטור משולב
  רכז נוער רשותי
  אם בית למועדונית לתלמידים בכיתות א-ד
  עובד סוציאלי בתחום הטיפול בקשיש
  רכז נוער רשותי - הארכה
  רכז צהרונים בגני ילדים
  מנהל/ת מחלקת רישוי ופיקוח ועד לתכנון ובניה
  הזמנה להציע הצעות לתפקיד רכז אינטייק במרכז לגישור ולהידברות בקהילה נס ציונה
  מנהל/ת מחלקת רישוי ופיקוח - הארכה
  מנהל רשת - אגף מערכות מידע
  פסי חינוכיים
  מנהל מחלקת רישוי ופיקוח תיקון והארכה נוספת
  מנהל רשת - הארכה
  מנהל/ת מחלקת בתי הספר באגף החינוך
  מדריך במרכז מיכאל למצוינות נס ציונה
  מנהל אולם ספורט
  אב בית לאולמות ספורט
  רכז מנהיגות ישובי
  רכז/ת התנדבות וקהילה
  מנהל/ת קריית החינוך השש שנתית בן גוריון
  רכז נוער רשותי
  מדריך מדצים מוסדי
  תובע עירוני ותובע ועדה מקומית
  מדריך מדצים מוסדי - הארכה
  מדריך מדצים מוסדים הארכה נוספת
  מכרז מנהל/ת רשת
  מכרז מדריך מוגנות
  מכרז לבורנט במוסדות חינוך
  מכרז רכז השכלה הילה
  מכרז רכז אפיקים
  טופס בקשה למשרה חדש
  רכז תנועות נוער רשותי
עבור לתוכן העמוד