משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות, פועל למתן סיוע לאוכלוסיות זכאיות להבטחת ביטחון תזונתי

במסגרת המיזם יחולקו כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים, בשלוש פעימות, לאוכלוסיות מעוטות יכולת ברשויות המקומיות. כרטיסי המזון הנטענים יחולקו באמצעות שליחים ישירות לבתי הזכאים.
 
סכום הזכאות לכל פעימה

כל ראש משפחה - 300 ₪, כל נפש נוספת במשק הבית - 225 ₪, הסכום המקסימלי לכל פעימה למשק בית - 2400 ₪.
 

מי זכאים לקבל את המענק ללא צורך בהגשת בקשה?

משפחה שזכאית במבחן הכנסות ל % 70 הנחה ויותר בתשלום הארנונה לשנת 2020 או 2021.
אזרחים ותיקים המקבלים הבטחת הכנסה מביטוח לאומי ובנוסף קצבת זקנה/שארים/תלויים/נכות בשל פגיעה בעבודה וזכאים ל-100% הנחה בארנונה.
הזכאים להנחות אלה בתשלום הארנונה - מועברים באופן אוטומטי מהעירייה למשרד הפנים לקבלת תלושי המזון.
אין צורך לפנות להגשת בקשה, התווים מגיעים ישירות לזכאים ע“י שליח לבית לפי הכתובת המעודכנת במחלקת הארנונה.

מי עוד זכאים למענק ועליהם להגיש בקשה?

תושבים שאינם זכאים להנחות שלעיל, אך עומדים במבחן ההכנסות בטבלה שלהלן. 

על מנת לזכות במענק - יש להגיש בקשה בטופס הדיגיטלי

1. טופס דיגיטלי לבעלי מספר משלם ומספר נכס בעיר

2. טופס דיגיטלי לאלה שאין להם מספר משלם ונכס בעיר

תושבים שאין ביכולתם למלא את הטופס הדיגיטלי -
ניתן להגיש את הבקשה גם על גבי טופס מודפס, בצירוף המסמכים הנדרשים.
את הטופס עם המסמכים המצורפים ניתן להגיש במייל לכתובת: gvia-office@nzc.co.il או במסירה ידנית באגף הגבייה.
ניתן למלא ולקבל טופס פיזי גם במשרדי אגף הגבייה בתיאום תור מראש בלבד
 
לבירורים מול אגף הגבייה: 089383941

 

מי זכאי לקבלת כרטיס נטען? מה גובה הזכאות? איך מגישים בקשה?

זכאות לתווי מזון בטחון תזונתי

 

מי זכאי

לכמה זכאים

כיצד מתקבלת הזכאות?

1

מקבלי הנחה בארנונה של 70% לפחות - לפי מבחן הכנסה בשנת המס 2020 או  2021

300 ₪ עבור המבקש/ת, 300 ₪ עבור בן/בת זוגו ו- 225 ₪ עבור כל אדם נוסף המתגורר איתו בדירה, בהתאם לאמור במרשם האוכלוסין.

גובה הזכאות הכוללת לא יעלה על 2,400 ₪ בפעימה למשק בית.

 

אין צורך להגיש בקשה. העירייה מעבירה את שמות הזכאים באופן אוטומטי לספק הזוכה מטעם משרד הפנים בהתאם להנחיות משרד הפנים.

2

אזרחים ותיקים המקבלים קצבת השלמת הכנסה וזכאים ל- 100% הנחה בארנונה בשנת המס 2020 או  2021

 300 ₪ עבור המבקש/ת וכן 300 ₪ עבור בן/בת זוגו המתגורר/ת איתו בדירה, בהתאם לאמור במרשם האוכלוסין.

גובה הזכאות הכוללת לא יעלה על 2,400 ₪ בפעימה למשק בית.

 

אין צורך להגיש בקשה. העירייה מעבירה את שמות הזכאים באופן אוטומטי לספק הזוכה מטעם משרד הפנים בהתאם להנחיות משרד הפנים.

3

תושבים שאינם משתייכים לשתי הקבוצות לעיל, ועומדים במבחן הכנסה, או אינם מחזיקים בנכס ונמצא כי הכנסתם החודשית הממוצעת לשנת 2019 או לשנת 2020 אינה עולה על הסכום שנקבע באמות המידה של משרד הפנים.

שכיר- יש לצרף לבקשה תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020 – עפ"י הנתון שצוין בהכנסה חודשית ברוטו ממוצעת.

עצמאי- יש לצרף לבקשה שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.

300 ₪ עבור המבקש/ת, 300 ₪ עבור בן/בת זוגו ו- 225 ₪ עבור כל אדם נוסף המתגורר איתו בדירה.

גובה הזכאות הכוללת לא יעלה על 2,400 ₪ בפעימה למשק בית.

 

 

יש להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון שיפורסם באתר העירייה מתאריך 11.3.21 ועד 18.3.21.

וכן החל מתאריך 1.4.21 ועד 8.4.21

ומתאריך 22.4.21 ועד 29.4.21

 

 
מבחן ההכנסה עבור מגישי הבקשה בהתאם לשורה 3 (בהתאם לתנאים המופיעים באמות המידה לחלוקת תווי מזון)
יש להדגיש כי על פי תיקון מיוחד, לא מכניסים לחישוב: קצבאות זקנה, ילד נכה, שארים וקצבת ילדים.
טבלת מבחן הכנסה

מספר נפשות במשק הבית

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת 2020 שאינה עולה על:

1

2,881   ₪

2

4,321   ₪

3

5,011   ₪

4

5,703   ₪

5

7,121   ₪

6

8,540   ₪

7

11,452 ₪

8

13,084 ₪

9

14,715 ₪

10 נפשות ומעלה

1,635 ₪ לנפש

 

הבהרות:

  • גובה הזכאות הכוללת לפעימה לא יעלה על 2,400 ₪ למשק בית.
  • תושב שאינו רשום במרשם האוכלוסין כתושב נס ציונה - עליו לפנות לרשות המקומית שבה הוא רשום על מנת לבדוק את זכאותו.
  • מי שנמצא זכאי לפי אמות מידה אלה, יהיה זכאי לתווי המזון בגין כל אחת מהפעימות, כלומר – מי שזכאי אך לא הספיק להגיש בקשה, או פרטיו לא הועברו אוטומטית - יהיה זכאי יקבל את תווי המזון במצטבר עבור כל אחת מהפעימות.
  • מי שימצא זכאי - יקבל בפעם הראשונה את הכרטיס הנטען לביתו באמצעות שליח (ייתואם טלפונית במספר שמופיע בטופס הבקשה או במחלקת הארנונה). יש לשמור את הכרטיס גם כאשר נוצל כל הסכום שהוטען בו, שכן הוא ייטען אוטומטית בפעימה הבאה

לשאלות ובירורים - מוקד התמיכה לזכאים: בימים ראשון -חמישי בין השעות 09:00 – 18:00 ובימי שישי בין השעות 09:00 – 13:00 במספר: 077-7711174 או במייל mp@eshel.org.il

למידע המלא באתר משרד הפנים לחצו כאן