חיה באלי
מנהלת מתל
08-8638024

תקנון פעילויות לשנת תשפ"ב

2022- 2021

הורים יקרים,

פעילות החוגים תתקיים במשך שנה"ל החל מחודש ספטמבר ותסתיים בחודש יוני 2022.

למעט ערבי חג וחוה"מ פסח.

רישום לחוגים במשרד מתל בימים: א'-ד'  בין השעות: 19:00-11:00.

 

הפסקת החוג ביוזמת התלמיד:

ילד רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

 1. חתימה על טופס הפסקת השתתפות בחוג ע"י הורי הילד.
 2. יש להודיע על הפסקת החוג שבועיים מראש.
 3. התשלום עבור החוג יחויב עד לתום החודש בו ניתנה ההוראה, יתרת התשלומים תוחזר.

פרט לחוג "מוכנות לכיתה א' ", יחויב תשלום קנס עבור חודש 1. 

ביטול חגים והדרכת הורים, דחייה והשלמת שיעורים:

 1. ילד הנעדר משיעור מסיבה כל שהיא - לא יהיה זכאי להשלמת שיעור או החזר תשלום.
 2. שיעור שיבוטל ביוזמת המורה, יזכה את הילד בהשלמת שיעור במועד אחר שיתואם עם המורה.
 3. ניתן לבטל הדרכת הורים עד יום לפני המועד שנקבע, לאחר מכן יגבו דמי ביטול בסך 60 ₪.

 

הפסקת לימודים ביוזמת ההנהלה:

 1. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של נרשם במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו לתשלום עבור החוג.
 2. ההנהלה רשאית לא להתחיל, לדחות את פתיחת החוג במידה ולא ירשמו מספיק ילדים, או מכל סיבה אחרת על-פי שיקולה.

 

תנאי תשלום:

 1. התשלום עבור כל החוגים, יתבצע מראש בצ'קים דחויים למשך כל שנת הפעילות.

           התשלום משוקלל וכולל חישוב בגין ימי חופשה ומועדים.

           מובהר בזאת, כי לא יתבצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים.  

         

הנחות:

זכאים להנחות בחוגים תושבי נס-ציונה בלבד, עפ"י הקריטריונים הבאים:

 1. משפחה חד הורית זכאית ל-5% הנחה בכפוף לרשום בתעודת זהות.
 2. הנחה של 5% לאח.

צוות מתל עומד לשירותכם, אנו מאחלים שנת פעילות מחזקת ומהנה.