מחלקת גנים ונוף

personמחלקת גנים ונוף אלה לשם
personטלפון 08-9409477
personפקס 08-9402697
personכתובת רח' אבנר בן נר 18
טבלת אנשי קשר - מחלקת גנים ונוף
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלה לשם מחלקת גנים ונוף 08-9409477

 

שם האתר כתובת
צד מזרח
טיילת האמהות רח' האמהות
שד' אפרים שד' אפרים קומורוב
גן החושן החושן פינת טופז
גן האצ"ל רח' האצ"ל
גן נווה רח' יציאת אירופה
בית המתנדב רח' דוד אלעזר
גן שאול המלך רחוב שאול המלך
צד מערב
גן החשמל רח' השיריון 
עמק השושנים עמק השושנים פינת ג.הכורכר
בית הפנאי רח' משה לוי
גן וואלי רח' הפרדסים
גן סנונית רח' סנונית
גן סביון רח' סביון
גן העוגן רח' העוגן
נס גלים מליבו
גן הרצל רחוב הרצל