מחלקת גנים ונוף

personמחלקת גנים ונוף אלה לשם
personטלפון 08-9409477
personפקס 08-9402697
personכתובת רח' אבנר בן נר 18
טבלת אנשי קשר - מחלקת גנים ונוף
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלה לשם מחלקת גנים ונוף 08-9409477
מחלקת גנים ונוף שואפת ופועלת לשיפור איכות החיים בעיר, במטרה לשמר את הנוף הירוק והצביון הייחודי בנס ציונה, כעיר ירוקה בעלת שבילים ירוקים שצ"פים וגנים שכונתיים.
המחלקה פועלת לנטיעת עצים בכל מקום שרק ניתן, לפיתוח גנים חדשים ולעיצוב כיכרות ירוקות ומיוחדות, יוזמת, מתכננת ומפתחת שטחים ירוקים חדשים ברחבי העיר ומשקמת גנים ופינות ירוקות ברחבי העיר.

מחלקת גנים ונוף שמה דגש מיוחד להרחבה והגדלת פינות משחק בהם תוכננו מגוון פעילויות לרווחת הילדים הקטנים והגדולים, כמו כן בוצעו הצללות רבות בפינות משחק ברחבי העיר בעיצובים שונים.       
בפינות משחק שודרגו תשתיות החול לתשתיות חדשות של משטחי דשא בטיחותי בגוונים שונים ושמחים. 
המחלקה דואגת לבדוק, לתקן ולהחליף מתקני משחק ברחבי העיר ולעמוד בדרישות התקן של מכון התקנים.

המחלקה מתחזקת, על ידי צוות עובדי העירייה ועל ידי קבלני גינון, את  כל השטחים הציבוריים הירוקים בנס-ציונה ובהם גנים ציבוריים, איי תנועה, פסי ירק, מתקני משחקים וריהוט רחוב בגנים ושותלת כ- 150,000 פרחים עונתיים בצירים הראשיים ובכיכרות ברחבי העיר, בודקת ומאשרת את תכניות הגינון וההשקיה בכל בית משותף ובכל פרויקט בעיר, הן בשלב הגשת התכניות לקבלת היתר בנייה והן לאחר הביצוע לקראת קבלת תעודת גמר.

מצורפת לנוחיותכם רשימת גנים ציבוריים, אתרי כושר וגינות כלבים.

בטיחות גני משחקים

 • באחריות מחלקת גנים ונוף לבצע בדיקות בטיחות תקופתיות של מתקני המשחקים בגנים הציבוריים.
 • בדיקה חודשית: אחת לחודש מתבצעת בדיקת תקינותם של המתקנים על ידי אחראי מטעם מחלקת גנים ונוף הכוללת בחינה ויזואלית שאכן המתקנים בטיחותיים בעבור המשתמשים. במידת הצורך מתבצעת החלפה ותחזוקה של פריטים ישנים או מקולקלים.
 • בדיקה שנתית: בדיקה שנתית מתבצעת על ידי חברה מוסמכת ומורשית על ידי מכון התקנים, בה נבדקים כל המתקנים הפזורים ברחבי העיר.
 • בדיקה תלת שנתית: בדיקה המתבצעת על ידי מכון התקנים בלבד. מעקב אחר ביצוע ראוי, תקני ובטיחותי של הבדיקות החודשיות של העירייה והבדיקה השנתית מטעם מכון חיצוני. בבדיקה נבחנים מס' פרמטרים כגון: מדידת גובה חול, לכידת ראש, לכידת איברי גוף, מצב המתקנים, עייפות החומר וכו'.
 • עיריית נס ציונה עומדת בתקנים מחמירים ואף קיבלה תו תקן עבור כל מתקני המשחקים המצויים בתחומה.
 • המדדים אשר נקבעו בעבור קבלת תו תקן הם:
 • ניהול ספרים נכון.
  • בדיקה חודשית של כל מתקני המשחקים על ידי אחראי מהעירייה אשר עבר הכשרה מיוחדת וקיבל היתר מטעם מכון התקנים.
  • בדיקה שנתית מטעם גוף חיצוני באישור מהנדס מוסמך המוכר על ידי מכון התקנים.
  • בדיקה תלת שנתית של מכון התקנים - מעקב שאכן ההנחיות מבוצעות.

כריתת עץ

ברחבי העיר נטועים עשרות אלפי עצים מסוגים שונים. כלל העצים מוגנים לפי פקודת היערותעל פי חוק, עקירת עצים התש"ם 1980, חל איסור מוחלט לכרות ו/ או לעקור עצים ללא קבלת היתר מפקיד היערות. החוק חל הן על עצים הצומח​ים בשטחים עירוניים והן בשטחים פרטיים. העירייה רואה חשיבות רבה במניעת כריתתם של עצים קיימים ובמניעת פגיעה בעצים במהלך עבודות פיתוח ובנייה.

 בקשות לכריתת/ העתקת עצים, שלא במסגרת היתר בנייה - להגיש לטיפול של פקיד היערות העירוני בקישור זה.