מדור שילוט

personסגנית מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט אוסנת אלוני
personטלפון 08-9773322
personפקס 08-9407688
personשעות קבלת קהל רביעי 16:00 עד 18:30 מומלץ לתאם תור מראש

בהתאם לחוק העזר לנס ציונה (שילוט), כל הצבת או התקנת שלט וכן פרסום על לוחות המודעות העירוניים דורשים אישור עירייה.

שילוט:

  • שלטים המוצבים על העסק או בתחומו: העירייה סוקרת ושולחת לבעלי העסקים חשבון בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.
  • שלטים שאינם בתחום העסק: יש להגיש לוועדת השילוט בקשה לרישיון להצבת שלט על פי הנוהל הקבוע וככל שתאושר, לשאת באגרת השילוט בהתאם לסוג השלט.
  • הבקשה תכלול:
  1. הדמייה מלאה של השלט, כולל מיקומו
  2. אישור מבעל המגרש/הנכס
  3. אישור ביטוח לשלט או התחייבות לביטוח
  4. התחייבות לתשלום אגרת שילוט
  5. התחייבות להסרת השלט עפ"י דרישת העירייה
  6. תוקף הרישיון הינו עד 31.12 בשנה בה ניתן.

להורדת טופס בקשה לרישיון להצבת שלט - לחצו כאן

סוגי שלטים ותעריפים:

סוג השלט

תעריף למ"ר** בש"ח*

עד 10 מ"ר לכל מ"ר

210.93

מעל 10 מ"ר ועד 75 מ"ר לכל מ"ר

157.03

מעל 75 מ"ר ועד 200 מ"ר לכל מ"ר

106.64

מעל 200 מ"ר לכל מ"ר נוסף

53.91

שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף:

 

עד 10 מ"ר לכל מ"ר

421.87

מעל 10 מ"ר ועד 75 מ"ר

314.06

מעל 75 מ"ר ועד 200 מ"ר לכל מ"ר

213.28

מעל 200 מ"ר לכל מ"ר נוסף

107.81

 

* התעריפים נכונים ליולי 2019 על פי חוק העזר לנס ציונה (שילוט), התשס"ט-2009.
**על פי חוק העזר, יחידת שטח פירושה כל מ"ר שלם או חלק ממנו.

מודעות:

על פי חוק העזר, אין להדביק מודעות (לרבות מודעות אבל) באופן עצמאי על לוחות המודעות העירוניים. ההדבקה מבוצעת ע"י עובדים מטעם העירייה בלבד.
 
במידה וברצונכם שהעירייה תפרסם מודעות על הלוחות העירוניים, יש להביאן לאגף שפ"ע, ולשאת בתשלום אגרת הדבקה, אם ישנה. 

סוג המודעה

 גודל בס"מ

תעריף (ל- 25 מודעות)

מודעה גדולה

62*93

226.17 ₪

מודעה בינונית

62*46

162.89 ₪

מודעה  קטנה

64*31

125.39 ₪

מודעה זעירה

31*23

100.78 ₪