למסגרות חינוך מיוחד, משובצים ילדים אשר עברו ועדות אפיון וזכאות (ועדות השמה) וקיבלו זכאות לחינוך מיוחד.

רישום

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ירשמו למסגרות החינוך באתר הרישום באינטרנט. תלמידים חדשים הנרשמים לראשונה במערכת ואינם בעלי זכאות לחינוך המיוחד- יפנו למחלקת טיפול בפרט באגף החינוך, לגברת לירון רכלר 08-9306020, lironr@nzc.org.il בצירוף מסמכים נלווים.
יש להשלים את הרישום במערכת הרישום באינטרנט בהתאם להנחיות גם עבור ילדים שעברו/עוברים ועדת זכאות ואפיון (ועדת השמה) ובמקביל למלא את השאלון הזה באתר הרישום.

שימו לב! על פי נהלי משרד החינוך, מועד אחרון לקיום ועדות זכאות ואיפיון הוא 15.5.2022. לאחר תאריך זה לא יתקיימו ועדות זכאות ואיפיון והילדים עם הצרכים המיוחדים יאלצו ללמוד במסגרות רגילות. בקשות הורים לועדות ניתן להגיש עד לתאריך 31.3.22 באמצעות השאלון באתר הרישום.
השיבוץ למסגרות החינוך המיוחד נעשה בוועדת שיבוץ הכוללת את מפקחת החינוך המיוחד וגורמים מקצועיים באגף החינוך ובהתאם לפרופיל הילד וגילו.

זכאות להתאמת נגישות

בעת הרישום כל הורה זכאי לבקש עבורו ו/או עבור בנו/בתו עם צרכים מיוחדים התאמת נגישות פיזית ופדגוגית.
יש למלא טופס בקשה להנגשה באתר או באגף החינוך באם יש צורך בהנגשה ולהציג אישורים רפואיים.

למידע נוסף אודות הנגשה פרטנית - לחצו כאן

לחוברת המלאה אודות הנגשה פרטנית - לחצו כאן

ילדים עם בעיות בריאותיות

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאותיות חריגות (כגון אלרגיה חריפה ומסכנת חיים, צליאק, מחלות נדירות וכיו"ב) המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (סייעת רפואית, סייעת אישית), מתבקשים להודיע על כך, בצירוף מסמכים רפואיים, למדור רישום בכתובת: limorna@nzc.org.il וזאת לא יאוחר מ – 01.03.2022.