מדור רישום ושיבוץ
personמנהלת מדור רישום ושיבוץ רחלי פלג
personטלפון 08-9306001
personשעות קבלת קהל בשל מגבלות הקורונה, מענה אישי יינתן בפגישה טלפונית/זום
טבלת אנשי קשר - מדור רישום ושיבוץ
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רחלי פלג מנהלת מדור רישום ושיבוץ 08-9306001 nz-rishum@nzc.org.il
עינב מדהלה רכזת רישום גני ילדים 08-9306001 nz-rishum@nzc.org.il
יפעת גור רכזת רישום בתי ספר 089383063 nz-rishum@nzc.org.il

חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך. כל ילד חייב ברישום לגני הילדים – על ילדים הנמצאים במערכת להירשם בכל שנה מחדש.

רישום מהבית באמצעות האינטרנט פשוט, מהיר וקל
הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר הרישום ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד, 24 שעות ביממה
מערכת הרישום האינטרנטית תאפשר רישום לתושבי העיר ולתושבים חדשים המיועדים לגור בעיר בשנת הלימודים תשפ"ג.

כניסה למידעון הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ג >>

תהליך הרישום

הכניסה לאתר הרישום דרך אתר העירייה. 
יש להקליד בשדות המתאימים: מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד.
אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל מספר טלפון ודוא"ל.
הרישום באינטרנט יושלם רק לאחר קבלת אישור רישום מהמערכת בדואר האלקטרוני שהוזן בתאריך הרישום.

הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט בצירוף טופס חתום ע"י המוסד המאשר את קבלתם למוסד (נספח ד')

צריכים עזרה ברישום?

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט, אשר מבקשים עזרה בתהליך, יקבלו תמיכה במדור הרישום בטלפון: 08-9306001 , 08-9383063 או במייל : nz- rishum@nzc.org.il. בשל העומס בתקופת הרישום - עדיך לפנות במייל ומדור הרישום יתייחס לכל הפניות.

ביטול הרישום

הורים המעוניינים לבטל את הרישום לגן הילדים, יישלחו טופס בקשה  לביטול רישום למשרדי הרישום באגף החינוך במייל : nz- rishum@nzc.org.il בצירוף צילום 2 ת.ז של שני ההורים וספח פתוח של כל הורה.
שימו לב!
א. לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.
ב. הרכב הגיל בגנים (טרום- טרום, טרום וחובה) נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל.

חשוב לדעת

תושבים הגרים בנס ציונה אך כתובתם לא מעודכנת במערכת הרישום, ויש ברשותם מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לעיר בשנה"ל תשפ"ב, יוכל לבצע רישום באמצעות האינטרנט בצירוף המסמכים הרלוונטיים, או ליצור קשר עם מדור הרישום באגף החינוך.
|בעקבות העומס הטלפוני בתקופת הרישום, אנו ממליצים לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל בכתובת: nz-rishum@nzc.org.il ואנו נתייחס בהקדם לכל הפניות.

השארות שנה נוספת בגן חובה

מועמדי רישום לכיתה א' הנשארים שנה נוספת בגן - יש להירשם לכיתה א' באתר הרישום. לאחר שמתקבלת החלטה על הישארות בגן ע"י השירות הפסיכולוגי - הרישום מתבצע במדור רישום עם הצגת המלצה כתובה של השירות הפסיכולוגי.

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי :

ניתן לבצע רישום לתושבי נס ציונה בלבד באתר הרישום במועד הרישום. באחריות ההורים לצרף במהלך הרישום צילום תעודת זהות של ההורים כולל הספח, וכן נספח ד' (אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי) חתום בחתימת הבעלות

שימו לב! על הורים גרושים/ פרודים או רווקים למלא כתב הצהרה והתחייבות ולהחתימו ע"י עו"ד.

רישום כוזב הוא עברה פלילית!
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.