מדור רישום ושיבוץ
personמנהלת מדור רישום ושיבוץ רחלי פלג
personטלפון 08-9306001
personשעות קבלת קהל בשל מגבלות הקורונה, מענה אישי יינתן בפגישה טלפונית/זום
טבלת אנשי קשר - מדור רישום ושיבוץ
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רחלי פלג מנהלת מדור רישום ושיבוץ 08-9306001 nz-rishum@nzc.org.il
עינב מדהלה רכזת רישום גני ילדים 08-9306001 nz-rishum@nzc.org.il
יפעת גור רכזת רישום בתי ספר 089383063 nz-rishum@nzc.org.il

גילאי רישום

חוק חינוך חובה מחייב את רישומם של כל הילדים שנולדו בין התאריכים כ' בטבת התשע"ו 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז 31 בדצמבר 2016.

תהליך הרישום באינטרנט

אתר הרישום יפתח לרישום החל- 03.01.22, א' בשבט תשפ"ב ועד ליום 23.01.22 כ"א בשבט תשפ"ב. אתר הרישום יהיה פתוח 24 שעות ביממה בתאריכי הרישום.

לצורך הרישום יש להצטייד בתעודת זהות, על מנת להזין את נתוני הזהות של הילד ושל שני ההורים.

חשוב: יש למלא את הנתונים המסומנים ולעבור על כל שלבי הרישום במסך. הרישום באינטרנט יושלם רק לאחר קבלת אישור רישום מהמערכת בדוא"ל שהוזן בתהליך הרישום.

הרישום לבתי הספר שיבולים וחב"ד יתבצע באתר האינטרנט לתושבי העיר בלבד לאחר קבלת אישור רישום מבית הספר על גבי הטפסים המצורפים
חב"ד בנות רח' גאולה 30
שיבולים אנתרופוסופי רח' גולן1.

הערה: חובה למלא את פרטי שני ההורים כאשר ההורים אינם גרים באותה הכתובת. רישום התלמיד/ה בבית הספר הינו על פי אזור מגוריו.

רישום שלא באמצעות האינטרנט

תושבים ללא גישה לאינטרנט שמבקשים עזרה בתהליך, יקבלו תמיכה באגף החינוך בטלפון: 08-9383063, 08-9306001 או במייל: nz-rishum@nzc.org.il

רישום תושבים חדשים בעיר

כל מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לעיר בשנה"ל תשפ"ב, יוכל לבצע רישום באמצעות אתר הרישום בצירוף המסמכים הרלוונטיים או לשלוח את המסמכים במייל למדור רישום nz-rishum@nzc.org.il

על מנת להשלים את תהליך הרישום יש להציג את המסמכים הבאים:

  • חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות ויהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תקופת הרישום.
  •  חוזה רכישה – חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מה – 31/12/22
  • תעודת זהות של 2 ההורים כולל ספח מקור + צילום
  • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
  • איגרת רישום לכתה א' מהרשות הקודמת.
הורים עצמאיים, גרושים, יחידניים

לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי, יש לקבל את הסכמת שני ההורים. במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים בעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מדור רישום את ההחלטות שהתקבלו בצירוף תצהיר הורים גרושים/ פרודים/ רווקים חתום ע"י שני ההורים כתב הצהרה להורים גרושים/ פרודים/ יחידניים חתום על ידי שני ההורים.

במידה וההורים גרים בשתי כתובות נפרדות, בעת הרישום הקפידו לציין את שתי הכתובות.

זכאות תלמידים עם צרכים מיוחדים להתאמת נגישות

בעת הרישום כל הורה זכאי לבקש עבור בנו/בתו עם צרכים מיוחדים/ אלרגיות התאמת נגישות פיסית ופדגוגית.
פרטים נוספים כאן: רישום ושיבוץ ילדים עם צרכים מיוחדים ובעיות בריאות

קריטריונים מנחים לשיבוץ:
  • ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית. ילד שירשם לאחר תקופה זו לא יובטח מקומו בביה"ס הסמוך למקום מגוריו.
  • אזור מגורים- ביה"ס באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת הזהות/ חוזה רכישת דירה/ חוזה שכירות.
  • איחוד אחים.
  • שיקולים חינוכיים, פסיכולוגיים וחברתיים.

שיבוצם של תלמידים חדשים בבית הספר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד!
במידה ומכסת הכיתה המבוקשת מלאה, ישובץ התלמיד במוסד חינוכי הקרוב ככל הניתן לכתובת מגוריו.
על פי הרפורמה החדשה של משרד החינוך להקטנת מס' התלמידים, ישובצו עד 34 תלמידים בכל כיתה על פי אזור הרישום.

שימו לב
מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית.
במקרה בו התגלה רישום כוזב- הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים.
או במייל nz-rishum@nzc.org.il

פרסום השיבוץ
שיבוצי התלמידים לכיתות א' יפורסמו באתר הרישום במהלך חודש אפריל ובמקביל תתקבל הודעת שיבוץ באמצעות SMS לטלפון האישי.

ניתן להגיש ערעורים בנוגע לשיבוץ דרך אתר השיבוצים בלבד, לאחר הודעת השיבוץ ולמשך 10 ימים מיום פרסום השיבוץ.

אזורי רישום תשפ"ג

 מפת אזורי רישום תשפ"ג
טבלת אזורי רישום בחלוקה לרחובות תשפ"ג