תעודת תושב נס ציונה ממשיכה להעניק לכם הטבות והנחות בכניסה למתקנים, פעילויות, אירועים עירוניים ועוד.

תוקפה של תעודת התושב עם הפס המגנטי הוארך עד לסוף שנת 2020 ואין צורך להנפיק תעודה חדשה.

הזמנת תעודה לבעלי תעודת זהות, הרשומים כתושבי העיר במשרד הפנים, מתבצעת באמצעות טופס הזמנת תעודת תושב בקישור זה.

הזמנת תעודה עבור בני נוער בכיתות ז’- י’ (עד גיל 16), הרשומים כתושבי העיר במשרד הפנים, מתבצעת באמצעות מזכירויות בתי הספר העל יסודיים:

יש למלא טופס בקשה במזכירות בית הספר, לצרף אליה תמונת פספורט וצילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח מלא והתעודה המוכנה תגיע בחזרה למזכירות.