ערב חשיפה עירוני - להורים לתלמידים העולים לכיתה ז' בשנת הלימודים תשפ"ב

  • השנה, בשל מגפת הקורונה מפגשי החשיפה יתקיימו בזום.
  • בערב החשיפה יפורסמו הקריטריונים לכיתות הייחודיות וכן ינתנו הנחיות לגבי מפגשי האיתור והמסמכים הדרושים.
  • קישור למפגש יימסר ע"י בית הספר ויפורסם באתר העירייה.

19/01/21– קריית החינוך השש שנתית ע"ש בן יהודה - ערב חשיפה למסלול מחול בשעה 19:00 בזום

19/01/21– קריית החינוך השש שנתית ע"ש בן יהודה - ערב חשיפה לכיתת הספורט בשעה 20:00 בזום

20/01/21– קריית החינוך השש שנתית ע"ש בן יהודה - ערב חשיפה לכיתה המדעית בשעה 19:00 בזום

21/01/21 קריית החינוך השש שנתית "פארק המדע" - ערב חשיפה (כולל כיתות ייחודיות) בשעה 18:00 בזום

24/01/21 קריית החינוך השש שנתית ע"ש גולדה מאיר - ערב חשיפה לכיתת הספורט בשעה 19:00 בזום

24/01/21 קריית החינוך השש שנתית ע"ש גולדה מאיר - ערב חשיפה לכיתה המדעית בשעה 20:00 בזום

28/1/21 קריית החינוך השש שנתית ע"ש אליעזר בן יהודה - ערב חשיפה לבוגרי כיתות ו' ולהוריהם בשעה 19:00 בזום

01/02/21 קריית החינוך השש שנתית ע"ש דוד בן גוריון - ערב חשיפה (כולל כיתות ייחודיות) בשעה 18:00.

11/02/21 שיבולים ערב חשיפה בשעה 18:00 בזום