תמונת מצב קורונה –בנס ציונה 16.1.2022

מאומתים בעיר: 1,734 

מאומתים שנוספו ביממה החולפת: 109

מבודדים: 1,336

מספר בדיקות: 1,436

אחוז בדיקות חיוביות: 7.94%

תמונת מצב קורונה