את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להכניס לתיבת הצעות מחיר במשרדי העירייה, ברחוב הבנים 9 נס ציונה, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר כלי רכב", וזאת עד לתאריך - 30.3.20 בשעה 11:00.

 

masaeet.pdf