• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN
לשכת ראש העיר
סגני ראש העיר
לשכת מנכ"לית העירייה
דובר העירייה
לשכת היועצת המשפטית
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
המחלקה לפניות הציבור
אגף ההנדסה
אגף שפ"ע - האגף לשיפור פני העיר
אגף נכסים
אגף הגזברות
מחלקת הגבייה והארנונה
האגף לשרותים חברתיים
אגף החינוך
אגף הביטחון
מחלקת פיקוח וחניה
אגף משאבי אנוש
המחלקה לתרבות תורנית
מחלקת רכש
מחלקת נוער וקהילה


עבור לתוכן העמוד