• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

מנהלת מדור מכרזים: עירית אזרק

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: irita@ness-ziona.muni.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 53/19 למתן שירותי ביטוח

3/09/2019

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 53/19 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה , חדר 303 , קומה ב', ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 3.10.19 בשעה 12:30 .
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 3.10.19 בשעה 13:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

 

  מכרז פומבי מס' 53/19 למתן שירותי ביטוח
עבור לתוכן העמוד