• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרז פומבי מס' 11/19 לריכוז והפעלת שירותים ותכניות לאזרחים ותיקים בעיר נס ציונה

11/07/2019

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (זהים), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 11/19 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת
המכרזים במשרדי מזכירות עיריית נס ציונה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום 26.8.19 בשעה 11:00.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 26.8.19 בשעה 11:15 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

  מכרז פומבי מס' 11/19 לריכוז והפעלת שירותים ותכניות לאזרחים ותיקים בעיר נס ציונה
עבור לתוכן העמוד