• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרז פומבי מס' 48/19 להפעלת חוגים בצהרונים בגני ילדים בנס ציונה

4/07/2019
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 48/19". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס-
ציונה עד ליום 23.7.19 בשעה 14:00 .
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 23.7.19 בשעה 14:15 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת
  נוסח מעודכן - מכרז פומבי מס' 48/19 להפעלת חוגים בצהרונים בגני ילדים בנס ציונה
עבור לתוכן העמוד