• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

מנהלת מדור מכרזים: עירית אזרק

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: irita@ness-ziona.muni.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 47/19 לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ("בילבורד") ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס ציונה

27/06/2019


את הצעת המציע בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להגיש, במסירה אישית במעטפה סגורה עליה מצויין: "מכרז פומבי מס' 47/19 ".

את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות עיריית נס ציונה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 15.7.19 בשעה 12:00

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 15.7.19 בשעה 12:15 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

  מכרז פומבי מס' 47/19 לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ("בילבורד") ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס ציונה
  מכרז פומבי מס' 47/19 תשובות לשאלות הבהרה
עבור לתוכן העמוד